HP LaserJet P4510 Printer series - Сілтеме жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері

background image

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

Баспа серверінің сілтеме жылдамдығы мен байланыс режимі желіге сəйкес болуы тиіс. Көп
жағдайларда өнімді автоматты күйде қалдырыңыз. Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу
параметрлерін дұрыс өзгертпеу өнімнің басқа желілік құрылғылармен байланысына кедергі
жасауы мүмкін. Егер сізге өзгертулер енгізу қажет болса, өнімнің басқару панелін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Осы параметрлерге өзгертулер енгізу өнімнің өшіп, қайта қосылуына əкеп соғады.

Өзгертулерді өнім бос тұрғанда ғана енгізіңіз.

1.

Menu

(Мəзір) батырмасын басыңыз.

2.

төмен батырмасын CONFIGURE DEVICE (ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ) бөлектеу

үшін басып, одан кейін

ОК

батырмасын басыңыз.

3.

төмен батырмасын I/O бөлектеу үшін басып, одан кейін

ОК

батырмасын басыңыз.

4.

төмен батырмасын EMBEDDED JETDIRECT (Енгізілген JETDIRECT) бөлектеу үшін басып,

одан кейін

ОК

батырмасын басыңыз.

5.

төмен батырмасын LINK SPEED (Сілтеме жылдамдығы) бөлектеу үшін басып, одан кейін

ОК

батырмасын басыңыз.

6.

Келесі опциялардың бірін бөлектеу үшін төмен көрсеткісін басыңыз.

Параметр

Сипаттамасы

Авто

Баспа сервері өзін автоматты түрде желіде рұқсат етілген ең жоғарғы
сілтеме жылдамдығымен жəне байланыс күйімен конфигурациялайды.

10T ЖАРТЫ

10 мегабайт секундта (МБ/сек), жартылай дуплексті жұмыс

10T ТОЛЫҚ

10 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

100TX ЖАРТЫ

100 Mб/сек, жартылай дуплексті жұмыс.

100TX ТОЛЫҚ

100 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

100TX АВТО

Автокелістіруді ең үлкен 100 Mб/сек сілтеме жылдамдығы бойынша
шектейді.

1000TX ТОЛЫҚ

1000 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

7.

OK

батырмасын басыңыз. Өнім өшіріліп, қайта қосылады.

KKWW

Желі конфигурациясы

71

background image

72

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

6