HP LaserJet P4510 Printer series - Ақпарат пен қалай орындауды көрсететін беттерді басып шығару

background image

Ақпарат пен қалай орындауды көрсететін беттерді

басып шығару

Сіз басқару панелінен өнімнің жəне оның конфигурациясының егжей-тегжейін көрсететін ақпарат
беттерін басып шығара аласыз. Өнімді пайдалану жөніндегі жалпы процедураларды суреттеп
түсіндіретін бірнеше қалай орындауды көрсететін беттерді басып шығара аласыз.

Беттің түрі

Беттің аты

Сипаттамасы

Ақпарат беттері

МƏЗІР КАРТАСЫН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Басқару панелі мəзірінің
тармақтарының жобасы мен ағымдық
параметрлерін көрсететін басқару
панелі мəзірінің картасы.

БАСПА КОНФИГУРАЦИЯСЫ

Өнімнің ағымдық конфигурациясын
басып шығарады. Егер HPJetdirect
басып шығару сервері орнатылған
болса, HPJetdirect конфигурация беті
де басылып шығады.

ҚАМСЫЗДАНДЫРУ ҚҰРАЛДАРЫ
МƏРТЕБЕСІ БЕТІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Өнімнің қамсыздандыру
құралдарының деңгейлерін, қалған
беттердің мөлшерлі санын,
картридждің пайдаланылуы жөніндегі
ақпаратты, сериялық нөмірді, бет
санағын жəне тапсырыс беруге
қажетті ақпаратты көрсететін
қамсыздандыру құралдарының
мəртебе бетін басып шығарады. Бұл
бет тек шынайы HP қамсыздандыру
материалдарын қолдансаңыз ғана
ашылады.

ПАЙДАЛАНУ БЕТІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Өнімнен өткен барлық қағаз
өлшемдерінің санағын көрсететін,
олардың бір жақты немесе екі жақты
болғанын тізімдейтін бетті басып
шығарады.

ФАЙЛ КАТАЛОГЫН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Барлық орнатылған деректер сақтау
құрылғылары туралы ақпарат беретін
файл каталогын басып шығарады.
Бұл тармақ өнімде нақты файлдық
жүйесі бар деректер сақтау
құрылғылары орнатылған жағдайда
ғана шығарылады.

PCL ҚАРІПТЕР ТІЗІМІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Сол мезетте өнімде бар барлық PCL
қаріптерін көрсететін PCL қаріптерінің
тізімін басып шығарады.

PS ҚАРІПТЕР ТІЗІМІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Сол мезетте өнімде бар барлық PS
қаріптерін көрсететін PS қаріптерінің
тізімін басып шығарады.

112 Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW

background image

Беттің түрі

Беттің аты

Сипаттамасы

Қалай орындауды көрсететін беттер

КЕПТЕЛУЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

Кептелген бетті қалай алуға
болатындығын көрсететін бетті басып
шығарады.

НАУАЛАРДЫ ТОЛТЫРУ

Əперу науаларын қалай
толтыратындығын көрсететін бетті
басып шығарады.

АРНАЙЫ БАСПА ҚҰРАЫЛН САЛУ

Конверттер мен бланктер сияқты
арнайы баспа құралдарын қалай
салатындығын көрсететін бетті басып
шығарады.

ЕКІ ЖАҚҚА ДА БАСЫП ШЫҒАРУ

Екі жақты (дуплексті) баспа қызметін
қалай пайдалануға болатындығын
көрсететін бетті басып шығарады.

ҚОЛДАУЛЫ ҚАҒАЗ

Өнім қолдайтын қағаз түрлері мен
өлшемдерін көрсететін бетті басып
шығарады.

БАСЫП ШЫҒАРУ БОЙЫНША
КӨМЕК НҰСҚАУЫ

Веб желісіндегі қосымша анықтама
беттеріне сілтемелер беретін бетті
басып шығарады.

ақпарат беттерді басып шығару

1.

Menu

(Мəзір) батырмасын басыңыз.

2.

төменге көрсеткісін басу арқылы INFORMATION (АҚПАРАТ) бөлектеп,

OK

көрсеткісін

басыңыз.

3.

төменге көрсеткісін басу арқылы қажетті бетті бөлектеп,

OK

басып шығарыңыз.

Қалай орындауды көрсету беттерін басып шығару

1.

Menu

(Мəзір) батырмасын басыңыз.

2.

ҚАЛАУ ОРЫНДАУДЫ КӨРСЕТУ бөлектелгеніне көз жеткізіп,

OK

басыңыз.

3.

төменге көрсеткісін басу арқылы қажетті бетті бөлектеп,

OK

басып шығарыңыз.

KKWW

Ақпарат пен қалай орындауды көрсететін беттерді басып шығару 113