HP LaserJet P4510 Printer series - HPJetdirect баспа серверінің карталарын орнату

background image

HPJetdirect баспа серверінің карталарын орнату

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Желілік кабелді EIO картасынан.

3.

Екі бұранды EIO картасынан босатыңыз, содан соң EIO картасын EIO ұяшығынан алып
тастаңыз.

4.

EIO ұяшығанан қақпақшаны өнімнің артына орналастырыңыз. Екі бұранды орнатып,
тартыңыз.

5.

Өнімді қосыңыз.

140 Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW