HP LaserJet P4510 Printer series - Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз

background image

Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз

Өнімнің артында, форматтаушының қаңқасында қауіпсіздік кабелін қосатын ұяшығы бар.
Форматтаушының қаңқасын құлыптау арқылы форматтаушыдан DIMM модулдерін жəне USB
құрылғыларын шешіп алудан қорғайсыз.

122 Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW

background image

KKWW

Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалану 123