HP LaserJet P4510 Printer series - Өнімді тазалау

background image

Өнімді тазалау

Басып шығару кезінде принтердің ішінде қағаз, тонер жəне шаң жиналып қалуы мүмкін. Уақыт
өткен сайын бұл жиналған қоқыс баспаның сапасына əсер етеді, мысалы, тонер дақ түсуруі
немесе жағылуы мүмкін (

Басып шығару сапасының мəселелерін шешу 190-бетте

қараңыз).