HP LaserJet P4510 Printer series - Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару

background image

Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару

Бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығара аласыз. Бұл мүмкіншілік жоба беттерін басып
шығарудың тиімді жолын қамтамасыз етеді.

60

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW

background image

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Layout (Орналасу) жайылмалы мəзірін ашыңыз.

4.

Одан кейін Pages per Sheet (Бет Параққа) мəзіріне өтіп, əр параққа басып шығарғыңыз
келетін бет санын (1, 2, 4, 6, 9, немесе 16) таңдаңыз.

5.

Одан кейін Layout Direction (Орналастыру Бағыты) мəзіріне өтіп, парақтағы беттер кезегі
мен орналастырылуын таңдаңыз.

6.

Одан кейін Borders (Жиектері) мəзіріне өтіп, парақтағы əр беттің жан жағындағы жиек түрін
таңдаңыз.