HP LaserJet P4510 Printer series Žinynas

background image

Syst

strat

„HP LaserJet P4010“ ir P4510 serija Spausdintuvai

Vartotojo vadovas

background image
background image

„HP LaserJet P4010“ ir P4510 serija

Spausdintuvai

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto
dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško
sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,
kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija
gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms
suteikiamos garantijos išdėstytos prie
produktų pridėtose specialiose garantijos
nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima
interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP
nėra atsakinga už čia esančias technines ar
redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: CB506-90981

Edition 1, 8/2008

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows®XP“
yra JAV registruotieji „Microsoft Corporation“
prekės ženklai.

„Windows Vista®“ yra „Microsoft
Corporation“ prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas JAV ir/arba
kitose šalyse/regionuose.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ žymė
yra JAV registruotieji prekių ženklai.

background image

Turinys

1 Gaminio pagrindai

Gaminių palyginimas ............................................................................................................................ 2

HP LaserJet P4014 modeliai ............................................................................................... 2
HP LaserJet P4015 modeliai ............................................................................................... 3
HP LaserJet P4515 modeliai ............................................................................................... 4

Funkcijų palyginimas ........................................................................................................................... 5
Gaminio išvaizda .................................................................................................................................. 7

Vaizdas iš priekio ................................................................................................................. 7
Vaizdas iš galo ..................................................................................................................... 7
Sąsajos prievadai ................................................................................................................ 8
Modelio ir serijos numerio etiketės vieta .............................................................................. 8

2 Derinimo pultas

Derinimo pulto schema ....................................................................................................................... 12
Derinimo pulto meniu naudojimas ...................................................................................................... 14

Meniu naudojimas .............................................................................................................. 14

Meniu „Parodyk, kaip“ ........................................................................................................................ 15
Darbų gavimo meniu .......................................................................................................................... 16
Informacijos meniu ............................................................................................................................. 17
Popieriaus tvarkymo meniu ................................................................................................................ 18
Įrenginio konfigūravimo meniu ........................................................................................................... 19

Papildomas spausdinimo meniu ........................................................................................ 19
Papildomas spausdinimo kokybės meniu .......................................................................... 21
Papildomas sistemos sąrankos meniu .............................................................................. 24
Papildomas vielasiūlės / surinktuvo meniu ........................................................................ 29
Papildomas MBM-5 (daugelio skyrių pašto dėžutės) meniu .............................................. 29
Papildomas įvesties / išvesties meniu ............................................................................... 29
Papildomas pakartotinių nustatymų meniu ........................................................................ 36

Diagnostikos meniu ............................................................................................................................ 38
Meniu „Service“ (techninė priežiūra) .................................................................................................. 40

3 Programinė įranga „Windows“ sistemai

„Windows“ palaikomos operacinės sistemos ..................................................................................... 42
„Windows“ palaikomos spausdintuvų tvarkyklės ................................................................................ 43

LTWW

iii

background image

HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) ...................................................................................... 44

UPD diegimo režimai ......................................................................................................... 44

Pasirinkite „Windows“ tinkamą spausdintuvo tvarkyklę ...................................................................... 45
Spausdinimo nustatymų pirmumas .................................................................................................... 46
Spausdintuvo tvarkyklės parametrų keitimas „Windows“ sistemoje ................................................... 47
Programinės įrangos diegimo tipai „Windows“ sistemoje ................................................................... 48
„Windows“ skirtos programinės įrangos pašalinimas ......................................................................... 49
Palaikomos „Windows“ paslaugų programos ..................................................................................... 50

„HP Web Jetadmin“ ........................................................................................................... 50
Integruotas interneto serveris ............................................................................................ 50
„HP Easy Printer Care“ ...................................................................................................... 50

Programinė įranga kitoms operacinėms sistemoms ........................................................................... 52

4 Naudokite su „Macintosh“

Programinė įranga „Macintosh“ sistemai ............................................................................................ 54

„Macintosh“ palaikomos operacinės sistemos ................................................................... 54
„Macintosh“ palaikomos spausdintuvo tvarkyklės .............................................................. 54
„Macintosh“ operacinėse sistemose pašalinkite programinę įrangą .................................. 54
Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje ................................................ 54
Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje ................................ 55
Programinė įranga „Macintosh“ kompiuteriams ................................................................. 56

HP spausdintuvo paslaugų programa ............................................................... 56

HP spausdintuvo įrankio atidarymas ................................................ 56
HP spausdintuvo paslaugų programos funkcijos .............................. 56

Palaikomos „Macintosh“ paslaugų programos ................................................................... 57

Integruotas interneto serveris ............................................................................ 57

Funkcijas naudokite „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklėje. ............................................................... 58

Spausdinimas .................................................................................................................... 58

Kurkite ir naudokite išankstinius spausdinimo nustatymus „Macintosh“
operacinėje sistemoje ....................................................................................... 58
Keiskite dokumentų dydį ir spausdinkite ant pasirinkto dydžio popieriaus ........ 58
Spausdinkite viršelį ........................................................................................... 58
Naudokite vandens ženklus .............................................................................. 59
Spausdinti kelis puslapius viename popieriaus lape naudojant „Macintosh“
operacinę sistemą ............................................................................................. 59
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (spausdinimas dupleksu) ......................... 60
Susegimo parinkčių nustatymas ....................................................................... 61
Saugojimo užduotys .......................................................................................... 61
Naudokite meniu „Services“ (paslaugos) .......................................................... 61

5 Ryšys

USB konfigūravimas ........................................................................................................................... 64

Prijunkite USB kabelį ......................................................................................................... 64

iv

LTWW

background image

Tinklo konfigūracija ............................................................................................................................. 65

Palaikomi tinklo protokolai ................................................................................................. 65
Tinklo įrenginio konfigūravimas ......................................................................................... 66

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ...................................................... 66
Nustatykite arba pakeiskite tinklo slaptažodį ..................................................... 66
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas derinimo pulte ..................... 66
Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas iš derinimo pulte .................. 67
Tinklo protokolų atjungimas (pasirinktinis) ........................................................ 68

„IPX/SPX“, „AppleTalk“ arba DLC/LLC atjungimas .......................... 68

Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai ....................................... 68

6 Popierius ir spausdinimo laikmenos

Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą ................................................................................. 72
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų formatai ..................................................................... 73
Nestandartiniai popieriaus dydžiai ...................................................................................................... 75
Palaikomi popieriaus ir spausdinimo laikmenų tipai ........................................................................... 76

Palaikomi popieriaus tipai įvesties parinktims .................................................................... 76
Palaikomi popieriaus tipai išvesties parinktims .................................................................. 76

Dėklų ir skyrių talpa ............................................................................................................................ 78
Specialaus popieriaus ar spausdinimo medžiagos reikalavimai ........................................................ 79
Dėjimas į dėklus ................................................................................................................................. 80

Popieriaus kryptis dedant į dėklus ..................................................................................... 80

Firminių blankų, išankstinių formų ir perforuoto popieriaus dėjimas ................. 80
Vokų dėjimas ..................................................................................................... 80

Dėjimas į 1 dėklą .............................................................................................................. 81
Dėjimas į 2 dėklą arba pasirinktinį 500 lakštų dėklą .......................................................... 82
Dėkite popierių į pasirinktinį 1 500 lakštų dėklą ................................................................ 84

Dėklų konfigūravimas ......................................................................................................................... 87

Dėklo konfigūravimas dedant popierių ............................................................................... 87
Dėklo konfigūravimas pagal spausdinimo darbo nustatymus ............................................ 87
Dėklo konfigūravimas naudojantis Popieriaus tvarkymo meniu ......................................... 88
Popieriaus pasirinkimas pagal šaltinį, tipą ar formatą ........................................................ 88

Šaltinis ............................................................................................................... 88
Tipas ir formatas ............................................................................................... 88

Popieriaus išvesties parinkčių naudojimas ........................................................................................ 90

Spausdinimas į viršutinį (standartinį) išvedimo skyrių ........................................................ 90
Spausdinimas galinį išvedimo skyrių ................................................................................. 90
Spausdinimas į pasirinktinį surinktuvą arba vielasiūlę / surinktuvą .................................... 91
Spausdinimas į 5 skyrių pašto dėžutę ............................................................................... 91

7 Spausdintuvo funkcijų naudojimas

Ekonomijos nustatymai ...................................................................................................................... 94

„EconoMode“ ..................................................................................................................... 94

LTWW

v

background image

Budėjimo atidėjimas ........................................................................................................... 94

Budėjimo atidėjimo nustatymas ........................................................................ 94
Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas ......................................................... 95

Pabudimo laikas ................................................................................................................ 95

Pabudimo laiko nustatymas .............................................................................. 95

Dokumentų susiuvimas ...................................................................................................................... 97
Darbų saugojimo funkcijų naudojimas ................................................................................................ 98

Laikomo darbo sukūrimas .................................................................................................. 98
Laikomų užduočių spausdinimas ....................................................................................... 98
Laikomo darbo pašalinimas ............................................................................................... 99

8 Spausdinimo užduotys

Spausdinimo darbo atšaukimas ....................................................................................................... 102

Esamo spausdinimo darbo stabdymas iš derinimo pulto ................................................. 102
Spausdinimo darbo sustabdymas programinėje įrangoje ................................................ 102

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės funkcijų naudojimas ................................................................. 103

Spausdintuvo tvarkyklės atidarymas ............................................................................... 103
Spausdinimo nuorodų naudojimas .................................................................................. 103
Popieriaus ir kokybės parinkčių nustatymas .................................................................... 103
Dokumentų efektų nustatymas ........................................................................................ 104
Dokumento užbaigimo parinkčių nustatymas .................................................................. 104
Gaminio išvedimo parinkčių nustatymas ......................................................................... 105
Nustatyti užduoties saugojimo parinktis ........................................................................... 105
Pagalbos ir gaminio būsenos informacijos gavimas ........................................................ 106
Papildomų spausdinimo parinkčių nustatymas ................................................................ 106

9 Gaminio valdymas ir priežiūra

Informacijos ir „parodykite man, kaip“ puslapių spausdinimas ......................................................... 110
„HP Easy Printer Care“ programinės įrangos naudojimas ............................................................... 112

„HP Easy Printer Care“ programinės įrangos atidarymas ................................................ 112
„HP Easy Printer Care“ programinės įrangos skyriai ....................................................... 112

Įterptinio web serverio naudojimas ................................................................................................... 115

Atidarykite integruotą interneto serverį naudodamiesi interneto ryšiu ............................. 115
Integruoto interneto serverio skyriai ................................................................................. 115

„HP Web Jetadmin“ programinės įrangos naudojimas ..................................................................... 118
Saugos savybių naudojimas ............................................................................................................. 119

IP Security (IP sauga) ...................................................................................................... 119
Įdėtojo interneto serverio sauga ...................................................................................... 119
Apsaugokite išsaugotas užduotis .................................................................................... 119
Blokuokite valdymo pulto meniu ...................................................................................... 119
Formuotuvo dėžės užrakinimas ....................................................................................... 120

Eksploatacinių medžiagų tvarkymas ................................................................................................ 121

Spausdinimo kasetės saugojimas ................................................................................... 121

vi

LTWW

background image

HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes .......................................................... 121
HP pranešimų apie sukčiavimą specialioji telefono linija ir interneto svetainė ................ 121
Eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė ................................................................... 121

Eksploatacinių medžiagų ir dalių keitimas ........................................................................................ 122

Eksploatacinių medžiagų keitimo nurodymai ................................................................... 122
Spausdinimo kasetės keitimas ........................................................................................ 122
Segtukų įdėjimas ............................................................................................................. 124
Apsauginės priežiūros vykdymas .................................................................................... 125

Priežiūros rinkinio skaitiklio nustatymas iš naujo ............................................ 125

Atminties, vidinių USB įrenginių ir išorinių spausdinimo serverio kortelių įdiegimas ........................ 127

Apžvalga .......................................................................................................................... 127
Atminties įdiegimas .......................................................................................................... 127

Gaminio atminties įdiegimas ........................................................................... 127

Patikrinkite DIMM diegimą ............................................................................................... 131
Taupykite išteklius (nuolatinius išteklius) ........................................................................ 132
Įjunkite „Windows“ atmintį ................................................................................................ 132
Vidinių USB įrenginių įdiegimas ....................................................................................... 133
„HP Jetdirect“ spausdinimo serverio kortelių įdiegimas ................................................... 135

„HP Jetdirect“ spausdinimo serverio kortelės įdiegimas ................................. 135
„HP Jetdirect“ spausdinimo serverio kortelės išėmimas ................................. 137

Gaminio valymas .............................................................................................................................. 138

Nuvalykite išorę ............................................................................................................... 138
Išvalykite popieriaus kelią ................................................................................................ 138

Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą ......................................................................................... 139

Nustatykite esamą aparatinės programinės įrangos versiją ............................................ 139
Atsisiųskite naujausią aparatinę programinę įrangą iš HP interneto svetainės. .............. 139
Perkelkite naują aparatinę programinę įrangą į gaminį .................................................... 139

Norėdami įkelti aparatinę programinę įrangą per naršyklę, naudokite FTP .... 140
Naudokite FTP, norėdami atnaujinti aparatinę programinę įrangą tinkle. ....... 140
Naudokite „HP Web Jetadmin“ aparatinei programinei įrangai atnaujinti ........ 141
Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą, naudodami „Microsoft Windows“
komandas ........................................................................................................ 142

Atnaujinkite „HP Jetdirect“ aparatinę programinę įrangą ................................................. 142

10 Problemų sprendimas

Spręskite bendrojo pobūdžio problemas .......................................................................................... 146

Trikčių šalinimo patikrinimų sąrašas ................................................................................ 146
Faktoriai, turintys įtakos gaminio veikimui ....................................................................... 147

Atkurkite gamyklinius nustatymus .................................................................................................... 148
Derinimo pulto pranešimų interpretavimas ....................................................................................... 149

Derinimo pulto pranešimų tipai ........................................................................................ 149
Derinimo pulto pranešimai ............................................................................................... 149

Strigtys ............................................................................................................................................. 170

Dažnai pasitaikančios strigčių priežastys ........................................................................ 170

LTWW

vii

background image

Strigčių vietos .................................................................................................................. 171
Strigčių šalinimas ............................................................................................................ 172

Strigčių šalinimas iš viršutinio dangčio ir spausdinimo kasetės sričių ............. 172
Papildomo voko tiektuvo strigčių šalinimas ..................................................... 174
Strigčių šalinimas iš dėklų ............................................................................... 175

Strigčių šalinimas iš 1 dėklo ........................................................... 175
Strigčių šalinimas iš 2 dėklo arba papildomo 500 lapų dėklo ........ 175
Strigčių šalinimas iš papildomo 1500 lapų dėklo ............................ 177

Strigčių šalinimas iš papildomo dvipusio spausdinimo įrenginio .................... 178
Strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities .............................................................. 180
Strigčių pašalinimas iš išvesties dėklo sričių ................................................... 183

Pašalinkite strigtis galinės išvesties skyriuje .................................. 184
Strigčių pašalinimas iš papildomos dėtuvės arba segiklio /
dėtuvės ........................................................................................... 185
Strigčių šalinimas iš papildomos 5 skyrių pašto dėžutės ................ 187

Strigčių atkūrimas ............................................................................................................ 188

Spausdinimo kokybės problemų sprendimas ................................................................................... 190

Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su popieriumi ............................................ 190
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su aplinka ................................................. 190
Spausdinimo kokybės problemos, susijusios su strigtimis .............................................. 190
Vaizdo defektų pavyzdžiai ............................................................................................... 190

Spręskite veikimo problemas ........................................................................................................... 196
Spręskite ryšio problemas ................................................................................................................ 197

Spręskite tiesioginio ryšio problemas .............................................................................. 197
Spręskite tinklo problemas ............................................................................................... 197

Spręskite įprastas „Windows“ problemas ........................................................................................ 199
Spręskite įprastas „Macintosh“ problemas ....................................................................................... 200
„Linux“ problemų sprendimas ........................................................................................................... 203

Priedas A Eksploatacinės medžiagos ir priedai

Užsakykite dalis, priedus ir eksploatacines medžiagas .................................................................... 206

Užsakyti tiesiogiai iš HP ................................................................................................... 206
Užsakyti per paslaugų ir techninės priežiūros tiekėjus .................................................... 206
Užsakyti tiesiogiai naudojant „HP Easy Printer Care“ programinę įrangą ...................... 206

Gaminių numeriai ............................................................................................................................. 207

Popieriaus tvarkymo priedai ............................................................................................ 207
Spausdinimo kasetės ....................................................................................................... 208
Priežiūros rinkiniai ............................................................................................................ 208
Atmintis ............................................................................................................................ 208
Kabeliai ir sąsajos ............................................................................................................ 209
Popierius .......................................................................................................................... 209

Priedas B Priežiūra ir parama

viii

LTWW

background image

„Hewlett-Packard“ pareiškimas dėl ribotos garantijos ...................................................................... 213
Spausdinimo kasetės ribota garantija .............................................................................................. 215
Kliento atliekamo taisymo garantijos paslauga ................................................................................ 216
Pagalba klientams ............................................................................................................................ 217
HP priežiūros sutartys ...................................................................................................................... 218

Vietoje atliekamo aptarnavimo sutartys ........................................................................... 218

Kitą dieną vietoje atliekamas aptarnavimas .................................................... 218
Kas savaitę (apimtis) vietoje atliekamas aptarnavimas ................................... 218

Įrenginio supakavimas iš naujo ........................................................................................ 218
Išplėstoji garantija ............................................................................................................ 219

Priedas C Specifikacijos

Fizinės specifikacijos ........................................................................................................................ 222
Elektros specifikacijos ...................................................................................................................... 223
Akustinės specifikacijos .................................................................................................................... 224
Darbo aplinka ................................................................................................................................... 225

Priedas D Normatyvinė informacija

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai .................................................................................. 228
Gaminio aplinkos apsaugos programa ............................................................................................. 229

Aplinkos apsauga ............................................................................................................ 229
Ozono gamyba ................................................................................................................ 229
Sunaudojama galia .......................................................................................................... 229
Dažų sunaudojimas ......................................................................................................... 229
Popieriaus naudojimas .................................................................................................... 229
Plastmasinės dalys .......................................................................................................... 229
„HP LaserJet“ eksploatacinės spausdinimo medžiagos .................................................. 229
Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai .................................................................................. 230

Jungtinės valstijos ir Puerto Rikas .................................................................. 230

Kelių kasečių grąžinimas (daugiau nei vienos kasetės) ................. 230
Pavieniai grąžinimai ........................................................................ 230
Siuntimas ........................................................................................ 230

Grąžinimas ne JAV ......................................................................................... 230

Popierius .......................................................................................................................... 230
Medžiagų apribojimai ....................................................................................................... 231
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje .......................................... 231
Cheminės medžiagos ...................................................................................................... 231
Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) ...................................................................... 231
Daugiau informacijos ....................................................................................................... 232

Atitikimo deklaracija .......................................................................................................................... 233

Atitikimo deklaracija ......................................................................................................... 233

Saugumo pareiškimai ....................................................................................................................... 234

Lazerio saugumas ........................................................................................................... 234

LTWW

ix

background image

Kanados DOC taisyklės ................................................................................................... 234
VCCI pareiškimas (Japonijai) .......................................................................................... 234
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) ..................................................................... 234
EMI pareiškimas (Korėjai) ................................................................................................ 234
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai ....................................................... 234
Medžiagų lentelė (Kinija) ................................................................................................. 236

Rodyklė ............................................................................................................................................................ 237

x

LTWW

background image

1