HP LaserJet P4510 Printer series - Derinimo pulto schema

background image

Derinimo pulto schema

Naudodamiesi derinimo pultu galite gauti informacijos apie gaminį ir darbų būseną bei konfigūruoti
gaminį.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Numeris

Mygtukas arba lemputė

Funkcija

1

Derinimo pulto ekranas

Jame rodoma būsenos informacija, meniu, žinyno informacija ir klaidų
pranešimai

2

Rodyklė aukštyn

Leidžia pereiti prie pirmesnio punkto sąraše arba padidinti skaičiaus vertę

3

Žinyno mygtukas

Paspaudus, suteikiama informacijos apie derinimo pulto ekrane rodomą
pranešimą

4

Mygtukas

„OK“

(GERAI)

Išsaugoma pasirinkta punkto vertė

Atliekamas veiksmas, susijęs su derinimo pulto ekrane paryškintu
elementu

Panaikinama klaidos būsena, kai galima

5

Stabdymo mygtukas

Atšaukiamas atliekamas spausdinimo darbas, puslapiai pašalinami iš gaminio

6

Rodyklė žemyn

Leidžia pereiti prie kito punkto sąraše arba sumažinti skaičiaus vertę

7

Rodyklė atgal

Leidžia grįžti vienu lygiu meniu medyje arba sumažinti skaičių vienetu

8

„Menu“ (meniu)

mygtukas

Juo atidaromi ir uždaromi meniu.

9

„Ready“ (pasiruošęs)

lemputė

Šviečia: gaminys prijungtas ir pasiruošęs priimti duomenis spausdinimui.

Nešviečia: gaminys negali priimti duomenų, nes jis atjungtas (laikinai
sustabdytas) arba jame įvyko klaida.

Blyksi: gaminys išsijungia. Gaminys liaujasi apdorojęs esamą darbą ir
išstumia visus aktyvius puslapius iš popieriaus kelio.

10

„Data“ (Duomenys)

lemputė

Šviečia: gaminys turi duomenų spausdinimui, bet laukia, kol gaus visus
duomenis.

Nešviečia: gaminys neturi duomenų spausdinimui.

Blyksi: gaminys apdoroja arba spausdina duomenis.

11

„Attention“ (dėmesio)

lemputė

Šviečia: gaminyje kilo problema. Žr. derinimo pulto ekraną.

Nešviečia: gaminys veikia be klaidų.

Blyksi: reikia įsikišimo. Žr. derinimo pulto ekraną.

12

2 skyrius Derinimo pultas

LTWW

background image

Numeris

Mygtukas arba lemputė

Funkcija

12

Aplanko arba

„STAR“ (Saugos transakcijos
prieigos gavimo) mygtukas

PASTABA:

Jo nėra

HP LaserJet P4014
modeliuose.

Leidžia greitai patekti į „RETRIEVE JOB“ (GAUTI UŽDUOTĮ) meniu

13

C

Trynimo mygtukas

PASTABA:

Jo nėra

HP LaserJet P4014
modeliuose.

Grąžina numatytąsias parametrų vertės ir uždaro žinyno ekraną

14

Skaičių klaviatūra

PASTABA:

Jo nėra

HP LaserJet P4014
modeliuose.

Leidžia įvesti skaičius

LTWW

Derinimo pulto schema

13