HP LaserJet P4510 Printer series Palīdzība

background image

Syst

strat

HP LaserJet P4010 un P4510 sērija Printeri

Lietošanas rokasgrāmata

background image
background image

HP LaserJet P4010 un P4510 sērija Printeri

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj
autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm
un pakalpojumiem ir izklāstīts
ekspresservisa nodrošinājuma
paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm
precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit
rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus
servisa nodrošinājumu garantējošs faktors.
HP nav atbildīga nedz par šeit
sastopamajām tehniskajām vai
redakcionālajām kļūdām, nedz par
izlaidumiem.

Daļas numurs: CB506-90982

Edition 1, 8/2008

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Microsoft®, Windows® un Windows®XP ir
ASV reģistrētas Microsoft Corporation
tirdzniecības zīmes.

Windows Vista® ir ASV un/vai citās valstīs/
reģionos reģistrēta Microsoft Corporation
tirdzniecības zīme.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir
ASV reģistrētas zīmes.

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par iekārtu

Iekārtu salīdzinājums ............................................................................................................................ 2

HP LaserJet P4014 modeļi .................................................................................................. 2
HP LaserJet P4015 modeļi .................................................................................................. 3
HP LaserJet P4515 modeļi .................................................................................................. 4

Funkciju salīdzinājums ........................................................................................................................ 5
Iekārtas apskats ................................................................................................................................... 7

Skats no priekšpuses ........................................................................................................... 7
Skats no aizmugures ........................................................................................................... 7
Saskarnes porti .................................................................................................................... 8
Modeļa un sērijas numura uzlīmes atrašanās vieta ............................................................. 8

2 Vadības panelis

Vadības paneļa izkārtojums ............................................................................................................... 12
Vadības paneļa izvēlņu izmantošana ................................................................................................. 14

Izvēlņu izmantošana .......................................................................................................... 14

Izvēlne Show Me How (Kā to darīt) .................................................................................................... 15
Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana) .............................................................................................. 16
Izvēlne Information (Informācija) ........................................................................................................ 17
Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde) ......................................................................................... 18
Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana) ............................................................................ 19

Apakšizvēlne Printing (Drukāšana) ................................................................................... 19
Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) .................................................................... 21
Apakšizvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana) .......................................................... 24
Apakšizvēlne Stapler Stacker (skavotājs/šķirotājs) ........................................................... 29
Apakšizvēlne MBM-5 (multi-bin mailbox) (pastkastīte ar vairākiem uztvērējiem) .............. 29
Apakšizvēlne I/O (padeve/izvade) ..................................................................................... 29
Apakšizvēlne Resets (Atiestatīšana) ................................................................................. 36

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika) ...................................................................................................... 37
Apkopes izvēlne ................................................................................................................................. 39

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows

Atbalstītās Windows operētājsistēmas ............................................................................................... 42
Atbalstītie printera draiveri Windows .................................................................................................. 43

LVWW

iii

background image

HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................................ 44

UPD instalācijas režīmi ...................................................................................................... 44

Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri .................................................................................. 45
Drukas iestatījumu prioritāte ............................................................................................................... 46
Izmainiet printera draivera Windows iestatījumus .............................................................................. 47
Programmatūras instalēšanas veidi Windows .................................................................................... 48
Noņemiet programmatūru no Windows .............................................................................................. 49
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows .................................................................................................. 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Iegultā tīmekļa serveris ...................................................................................................... 50
HP Printera vienkārša apkalpošana .................................................................................. 50

Programmatūra citām operētājsistēmām ........................................................................................... 52

4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

Programmatūra Macintosh sistēmā .................................................................................................... 54

Macintosh atbalstītās operētājsistēmas ............................................................................. 54
Macintosh atbalstītie printera draiveri ................................................................................ 54
Noņemiet programmatūru no Macintosh operētājsistēmas. .............................................. 54
Macintosh drukāšanas iestatījumu prioritātes .................................................................... 54
Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus .......................................................... 55
Programmatūra Macintosh datoriem ................................................................................. 55

HP Printer Utility (Printera utilītprogramma) ...................................................... 55

HP Printer Utility atvēršana .............................................................. 56
HP Printer Utility funkcijas ................................................................ 56

Atbalstītās utilītprogrammas sistēmā Macintosh ............................................................... 57

Iegultā tīmekļa serveris ..................................................................................... 57

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana ............................................................................. 58

Drukāšana ......................................................................................................................... 58

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus .............. 58
Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra ....... 58
Drukājiet titullapu ............................................................................................... 58
Izmantojiet ūdenszīmes .................................................................................... 59
Operētājsistēmā Macintosh drukājiet daudzas lappuses uz vienas papīra
loksnes .............................................................................................................. 59
Drukāšana uz abām lapas pusēm (divpusējā drukāšana) ................................ 60
Iestatiet skavošanas opcijas. ............................................................................ 61
Darbu saglabāšana ........................................................................................... 61
Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi) ........................................................ 61

5 Savienojamība

USB konfigurācija ............................................................................................................................... 64

USB kabeļa pievienošana .................................................................................................. 64

Tīkla konfigurēšana ............................................................................................................................ 65

iv

LVWW

background image

Atbalstītie tīkla protokoli ..................................................................................................... 65
Tīkla iekārtas konfigurēšana .............................................................................................. 66

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ........................................................ 66
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ........................................................... 66
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............... 66
IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............... 67
Tīkla protokolu atspējošana (papildus) ............................................................. 68

IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana ................................ 68

Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi ................................................ 69

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

Papīra un drukas materiālu lietošana ................................................................................................. 72
Atbalstītais papīrs un apdrukājamā materiāla izmēri .......................................................................... 73
Pielāgoti papīra formāti ...................................................................................................................... 75
Atbalstītā papīra un apdrukājamā materiāla veidi .............................................................................. 76

Atbalstītie papīra veidi padeves opcijām ........................................................................... 76
Atbalstītie papīra veidi padeves opcijām ........................................................................... 76

Padeves un uztvērēja ietilpība ........................................................................................................... 78
Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem ............................................................................ 79
Ievietošana padevēs .......................................................................................................................... 80

Papīra orientācija ievietošanai padevēs ............................................................................ 80

Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana ..................... 80
Aplokšņu ievietošana ........................................................................................ 80

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē ................................................................. 81
2. padeve vai papildu padeve 500 lapām .......................................................................... 82
Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām ............................................................... 84

Padevju konfigurēšana ....................................................................................................................... 87

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru .......................................................................... 87
Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem ................................... 87
Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra apstrāde) ................. 88
Papīra atlase pēc avota, veida vai izmēra ......................................................................... 88

Avots ................................................................................................................. 88
Veids un izmērs ................................................................................................. 88

Papīra izdrukas opciju izmantošana .................................................................................................. 90

Drukāšana uz augšējā (standarta) izdruku uztvērēja ........................................................ 90
Drukāšana uz aizmugures izdruku uztvērēju ..................................................................... 90
Drukāšana uz šķirotāju vai skavotāju/šķirotāju (nopērkami atsevišķi) ............................... 91
Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem ........................................................................ 91

7 Iekārtas funkciju izmantošana

Ekonomiskie iestatījumi ...................................................................................................................... 94

Ekonomiskais režīms ......................................................................................................... 94
Sleep delay (Miega aizkave) .............................................................................................. 94

LVWW

v

background image

Miega aizkaves iestatīšana ............................................................................... 94
Miega režīma atspējošana vai iespējošana ...................................................... 95

Atmodas laiks .................................................................................................................... 95

Atmodas laika iestatīšana ................................................................................. 95

Dokumentu skavošana ....................................................................................................................... 97
Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana ........................................................................................ 98

Saglabāta darba izveidošana ............................................................................................ 98
Saglabāta darba drukāšana ............................................................................................... 98
Saglabāta darba izdzēšana ............................................................................................... 99

8 Drukas uzdevumi

Drukas darba atcelšana ................................................................................................................... 102

Pašreizējā drukas darba apturēšana no iekārtas vadības paneļa ................................... 102
Pašreizējā drukas darba apturēšana no lietojumprogrammatūras .................................. 102

Windows printera draivera iespēju izmantošana .............................................................................. 103

Printera draivera atvēršana ............................................................................................. 103
Drukāšanas īsceļu lietošana ............................................................................................ 103
Papīra un kvalitātes opciju iestatīšana ............................................................................ 103
Efektu iestatīšana dokumentā ......................................................................................... 104
Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana .................................................................. 104
Ierīces izvades opciju iestatīšana .................................................................................... 105
Darbu krātuves opciju iestatīšana .................................................................................... 105
Atbalsta un ierīces statusa informācijas saņemšana ....................................................... 106
Drukāšanas papildopciju iestatīšana ............................................................................... 106

9 Iekārtas pārvaldība un apkope

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana .................................................................................... 110
Programmatūras HP Printera vienkārša apkalpošana izmantošana ................................................ 112

Atveriet HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūru .......................................... 112
HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras sadaļas ........................................ 112

Iegultā tīmekļa servera izmantošana ................................................................................................ 115

Lietojot tīkla savienojumu, atveriet iegultā tīmekļa serveri ............................................... 115
Iegultā tīmekļa servera sekcijas ....................................................................................... 115

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ............................................................................ 118
Drošības funkciju izmantošana ........................................................................................................ 119

IP drošība ........................................................................................................................ 119
Iegultā tīmekļa servera nodrošināšana ............................................................................ 119
Uzglabāto darbu drošība ................................................................................................. 119
Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana .................................................................................. 119
Formatētāja korpusa bloķēšana ...................................................................................... 120

Materiālu pārvaldība ......................................................................................................................... 122

Drukas kasetņu uzglabāšana .......................................................................................... 122
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ..................... 122

vi

LVWW

background image

HP viltojumu uzticības tālrunis un tīmekļa vietne ............................................................. 122
Materiālu kalpošanas laiks ............................................................................................... 122

Materiālu un detaļu nomaiņa ........................................................................................................... 123

Norādījumi par materiālu nomaiņu ................................................................................... 123
Drukas kasetņu nomaiņa ................................................................................................. 123
Skavu ievietošana ............................................................................................................ 125
Profilaktiskās apkopes veikšana ...................................................................................... 126

Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana .................................................... 126

Atmiņas, iekšējo USB ierīču un ārējā drukas servera karšu instalēšana ......................................... 128

Pārskats ........................................................................................................................... 128
Atmiņas instalēšana ......................................................................................................... 128

Iekārtas atmiņas instalēšana ........................................................................... 128

DIMM uzstādīšanas pārbaude ......................................................................................... 132
Resursu taupīšana (pastāvīgie resursi) .......................................................................... 132
Atmiņas iespējošana Windows vidē ................................................................................ 133
Iekšējo USB ierīču instalēšana ........................................................................................ 133
HP Jetdirect drukas servera karšu instalēšana ............................................................... 136

HP Jetdirect drukas servera kartes instalēšana .............................................. 136
HP Jetdirect drukas servera kartes izņemšana ............................................... 137

Iekārtas tīrīšana ................................................................................................................................ 138

Ārpuses tīrīšana ............................................................................................................... 138
Papīra ceļa tīrīšana .......................................................................................................... 138

Programmaparatūras jaunināšana ................................................................................................... 139

Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana ..................................................... 139
Jaunās programmaparatūras lejupielāde no HP tīmekļa vietnes .................................... 139
Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu ........................................................ 139

FTP izmantošana, lai augšupielādētu programmaparatūru, izmanotojot
pārlūku ............................................................................................................ 139
FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla
pieslēgumu ...................................................................................................... 140
HP Web Jetadmin izmantošana programmaparatūras jaunināšanai .............. 141
Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows
komandas ........................................................................................................ 141

HP Jetdirect programmaparatūras jaunināšana .............................................................. 142

10 Problēmu risināšana

Vispārēju problēmu risinājums ......................................................................................................... 144

Traucējummeklēšanas pārbaužu saraksts ...................................................................... 144
Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju .......................................................................... 145

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ................................................................................................... 146
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana ........................................................................................ 147

Vadības paneļa ziņojumu veidi ........................................................................................ 147
Vadības paneļa ziņojumi .................................................................................................. 147

Materiāla iestrēgšana ....................................................................................................................... 166

LVWW

vii

background image

Izplatītākie iestrēguša papīra iemesli ............................................................................... 166
Iestrēguma vietas ............................................................................................................ 167
Izvelciet iestrēgušo papīru .............................................................................................. 168

Izvelciet papīru, kas iestrēdzis augšējā vāka un drukas kasetņu tuvumā ....... 168
Iestrēguša papīra izvilkšana no aplokšņu padevēja (nopērkams
atsevišķi) ......................................................................................................... 170
iestrēguša papīra izvilkšana no padevēm ....................................................... 171

iestrēgušu papīru izvilkšana no 1. padeves .................................... 171
Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves
(nopērkama atsevišķi) ................................................................... 171
Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama
atsevišķi) ......................................................................................... 173

Iestrēguša papīra izvilkšana no dupleksera (nopērkams atsevišķi) ............... 174
Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas ............................................. 176
iestrēguša papīra izvilkšana no izejas daļām .................................................. 179

iestrēguša papīra izņemšana no aizmugures izdrukas
uztvērēja ......................................................................................... 180
iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai
skavotāja/šķirotāja .......................................................................... 181
iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem
(nopērkama atsevišķi) .................................................................... 183

Iestrēgušu dokumentu atkopšana .................................................................................... 184

Drukas kvalitātes problēmu risināšana ............................................................................................. 186

Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar papīru ...................................................... 186
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar vidi ........................................................... 186
Izdruku kvalitātes problēmas, kas saistītas ar iestrēgušu papīru .................................... 186
Attēlu defektu piemēri ...................................................................................................... 186

Veiktspējas problēmu risināšana ...................................................................................................... 192
Savienojamības problēmu risinājums ............................................................................................... 193

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ......................................................................... 193
Tīkla problēmu risināšana ................................................................................................ 193

Izplatītāko Windows problēmu risinājums ....................................................................................... 195
Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums .................................................................................. 196
Linux problēmu risināšana ............................................................................................................... 199

Pielikums A Materiāli un piederumi

Daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtināšana .............................................................................. 202

Pasūtināšana tieši no HP ................................................................................................. 202
Pasūtināšana pie atbalsta un pakalpojumu sniedzējiem ................................................. 202
Pasūtināšana tieši no HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras .................. 202

Detaļu numuri ................................................................................................................................... 203

Papīra apstrādes piederumi ............................................................................................. 203
Drukas kasetnes .............................................................................................................. 203
Apkopes komplekti ........................................................................................................... 204

viii

LVWW

background image

Atmiņa .............................................................................................................................. 204
Kabeļi un saskarnes ........................................................................................................ 204
Papīrs .............................................................................................................................. 205

Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju ..................................................................... 209
Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju ....................................................................... 211
Klientu veikta remonta garantija ....................................................................................................... 212
Klientu atbalsts ................................................................................................................................. 213
HP apkopes līgumi ........................................................................................................................... 214

Izsaukuma apkalpošanas līgumi ...................................................................................... 214

Apkalpošana nākamajā dienā pēc izsaukuma ................................................ 214
Iknedēļas (lielapjoma) izsaukuma apkalpošana .............................................. 214

Ierīces atkārtota iepakošana ............................................................................................ 214
Paplašinātā garantija ....................................................................................................... 215

Pielikums C Specifikācijas

Fizisko lielumu specifikācija ............................................................................................................. 218
Elektrības specifikācijas ................................................................................................................... 219
Akustikas specifikācijas .................................................................................................................... 220
Darba vide ........................................................................................................................................ 221

Pielikums D Reglamentējoša informācija

FCC noteikumi .................................................................................................................................. 224
Iekārtas vides aizsardzības programma ........................................................................................... 225

Vides aizsardzība ............................................................................................................ 225
Ozona izdalīšanās ........................................................................................................... 225
Enerģijas patēriņš ............................................................................................................ 225
Tonera patēriņš ................................................................................................................ 225
Papīra izmantošana ......................................................................................................... 225
Plastmasa ........................................................................................................................ 225
HP LaserJet drukas izejmateriāli ..................................................................................... 225
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ........................................................... 226

ASV un Puertoriko ........................................................................................... 226

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) ....................... 226
Vienas kasetnes atgriešana ........................................................... 226
Transportēšana .............................................................................. 226

Nodošana ārpus ASV ...................................................................................... 226

Papīrs .............................................................................................................................. 227
Materiālu ierobežojumi ..................................................................................................... 227
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 227
Ķīmiskas vielas ................................................................................................................ 227
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) .............................................................................. 228

LVWW

ix

background image

Papildu informācija .......................................................................................................... 228

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................................. 229

Paziņojums par atbilstību ................................................................................................. 229

Drošības paziņojumi ......................................................................................................................... 230

Lāzera drošība ................................................................................................................. 230
Kanādas DOC noteikumi ................................................................................................. 230
VCCI paziņojums (Japāna) .............................................................................................. 230
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ........................................................................... 230
EMI paziņojums (Koreja) ................................................................................................. 230
Lāzera paziņojums Somijai .............................................................................................. 230
Vielu tabula (Ķīna) ........................................................................................................... 232

Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 233

x

LVWW

background image

1