HP LaserJet P4510 Printer series - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

"General Protection FaultException

OE" (Vispārējās aizsardzības
pārkāpums Izņēmums OE) 195

1. padeve

iestatījumi 18
iestrēdzis papīrs 171
ievietošana 81
manuālās padeves

iestatījumi 20

2. padeve

iestatījumi 18

3. padeve

fizisko lielumu

specifikācija 218

500 lapu padeve

iestrēdzis papīrs 171, 173

A

A4 formāta iestatījumi 20
abas puses, apdruka

Macintosh iestatījumi 56

abas puses, drukāšana uz

iesējuma malas iestatījumi 19
izmantošanas lapa 17
izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

abpusēja druka

Macintosh iestatījumi 56

abpusējā druka

Windows 104

abpusējā drukāšana 60
ainavorientācija

iestatīšana, Windows 104
iestatīt kā noklusējumu 21

aizmugures izdrukas uztvērējs

atrašanās vieta 7
iestrēdzis papīrs 179

aizmugures izdruku uztvērējs

drukāšana uz 90

aizturētie darbi

iestatījumi 25
vadības paneļa izvēlne Retrieve

Job (Darba izgūšana) 16

akustikas specifikācijas 220
alternatīvs veidlapu režīms 106
apakštīkla maska 66
apdrukājamais materiāls

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

apdrukājamā materiāla

izmantošanas lapa 17

apdrukājamie materiāli

skavošana 97

apkalpošana

ierīces atkārtota

iepakošana 214

apkalpošana nākamajā dienā pēc

izsaukuma 214

apkalpošanas līgumi 214
apkopes komplekta

izmantošana 126

apkopes komplekts

detaļas numurs 204

apkopes līgumi 214
aploksnes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

noklusējuma izmērs,

iestatīšana 19

sakrunkots, problēmu

risināšana 190

aploksnes, ievietošana 80
aplokšņu padevējs

detaļas numurs 203
iestrēdzis papīrs 170

AppleTalk iestatījumi 32, 68
atbalstītais materiāls 73

atbalstītās operētājsistēmas 42,

54

atbalstītie

porti 6
USB porti 6

atbalsts

HP Printer Utility lapas 56
iegultā tīmekļa servera

saites 116

ierīces atkārtota

iepakošana 214

Linux 199
tiešsaiste 106, 213

atbalsts klientiem

iegultā tīmekļa servera

saites 116

atbirumi, problēmu

risināšana 187

atcelšana

drukāšana 102

atdalošā lappuse

Windows 105

atkārtoti defekti, problēmu

risināšana 188, 191

atkopšana, iestrēgšana 28
atmiņa

detaļu numuri 204
DIMM instalēšana 128
iekļauta 55
jaunināšana 128
pastāvīgie resursi 132
RAM diska iestatījumi 28
uzstādīšanas pārbaude 132

atmiņa, darbs

Macintosh iestatījumi 61

atmiņas DIMM

drošība 120

atmiņas jaunināšana 128

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 233

background image

atmodas laiks

mainīšana 27, 95

atspējošana

AppleTalk 68
DLC/LLC 68
IPX/SPX 68
tīkla protokoli 68

attālinātā programmaparatūras

jaunināšana (RFU) 139

attēla atkārtošana, problēmu

risināšana 191

attēlu defekti, problēmu

risināšana 186

augšējais izdrukas uztvērējs

iestrēdzis papīrs 179

augšējais izdruku uztvērējs

atrašanās vieta 7
drukāšana uz 90

augšējais vāks

iestrēdzis papīrs,

izvilkšana 168

automātiskas turpināšanas

iestatījums 27

Ā

ātrās kopēšanas darbi 25
ātrie iestatījumi 103
ātrums

izšķirtspējas iestatījumi 23

B

baltas līnijas vai plankumi,

problēmu risināšana 190

barošanas slēdzis, atrašanās

vieta 7

biezs papīrs

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

birstošs toneris, problēmu

risināšana 188

blīvuma

iestatījumi 24

blīvums

iestatījumi 56
problēmu risināšana 187

bloķēt resursus, Macintosh 56
Bonjour iestatījumi 57
brīdinājumi, e-pasts 57
brīdinājumu iestatīšana 27

C

caurspīdīgās plēves

HP, pasūtīšana 207
izdruku uztvērējs 90
kausētāja režīmi 22

cilne Networking (Tīklošana),

iegultais tīmekļa serveris 116

cilne Settings (Iestatījumi), iegultais

tīmekļa serveris 116

cilnis Services (Pakalpojumi)

Macintosh 61

D

darba saglabāšana

piekļūšana 98

darba vide

specifikācijas 221

darbi

izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

Macintosh iestatījumi 57

darbu atmiņa

Macintosh iestatījumi 61

darbu saglabāšana

funkcijas 98
Windows 105

datnes augšupielāde,

Macintosh 56

datums, iestatīšana 24
daudzas lappuses uz vienas

loksnes 59

daudzu lappušu drukāšana

Windows 104

detaļu numuri

apkopes komplekts 204
atmiņa 204
drukas kasetnes 203
EIO kartes 204
kabeļi 204
padeves 203
papīrs, HP 205

diagnostika

tīkls 33

DIMM

detaļu numuri 204
instalēšana 128
pieejamie veidi 128
piekļūšana 7
uzstādīšanas pārbaude 132

diska

izņemšana 137

disks

faila direktorija, drukāšana 17
instalēšana 136

divpusēja druka

izmantošanas lapa 17
Macintosh iestatījumi 56

divpusēja drukāšana

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

divpusējas drukas ierīces

izmantošanas lapa 17

divpusējā drukāšana

iesējuma malas

iestatījumi 19

divpusējās drukas ierīce

iestatījumi 19

divpusējās drukāšanas piederums

detaļas numurs 203

DLC/LLC 32
DLC/LLC iestatījumi 68
DNS iestatījumi 31
dokumentu skavošana 97
dpi (punkti uz collu),

iestatījumi 56

dpi, iestatījumi 23
draiveri

atbalstītie 43
iestatījumi 47, 54, 55
īsceļi (Windows) 103
Macintosh iestatījumi 58
Macintosh, problēmu

risināšana 196

papīra veidi 76
sākumiestatījumi

(Macintosh) 58

universālie 44
Windows, atvēršana 103

drošība

tīkla iestatījumi 33

drošības funkcijas 119
drošības paziņojumi 230
drukas darbi

saglabāšana 25

drukas darbu kontrole 88
drukas kasetnes

blīvuma iestatījumi 24
detaļu numuri 203

234 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

EconoMode (Ekonomiskais

režīms) 23

funkcijas 6
garantija 211
iestrēdzis papīrs 168
nav oriģinālās HP 122
nomaiņas intervāli 122
pārstrāde 225
statusa ziņojumi 12
uzglabāšana 122

drukas kasetņu

nomaiņa 123

drukas kasetņu nomaiņa 123
drukas kvalitāte

atbirumi 187
atkārtojošies attēli 191
atkārtoti defekti 188
attēlu defekti 186
baltas līnijas 190
balti plankumi 190
birstošs toneris 188
gaiša druka 187
iestatījumi 23
izplūdusi 191
izsmērējies toneris 188
līnijas 187
nepareizas formas

rakstzīmes 189

pelēks fons 188
plankumi 187
problēmu risināšana 186
riepu nospiedumi 190
sadrumstalotas līnijas 190

drukas pieprasījuma

apturēšana 102

drukas pieprasījuma

atcelšana 102

drukas pieprasījuma

pauzēšana 102

drukas uzdevumi 101
drukāšana

problēmrisināšana 192

drukāšana melnraksta

kvalitātē 23

drukāšanas kasetnes

Macintosh stāvoklis 61

drukāšanas papildopcijas

Windows 106

drukāt uz abām pusēm

Windows 104

dupleksā drukāšana

Windows 104

dupleksās drukas piederums

iestrēdzis papīrs 174

dupleksers

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

papīra vadotnes pārbaude 37

duplekss

Macintosh iestatījumi 56

dzēšamu brīdinājumu

iestatīšana 27

dziņi

iestatījumi 46
tai skaitā 5

E

e-pasta brīdinājumi 57
EconoMode (Ekonomiskā režīma)

iestatīšana 23

EIO karšu

iestatījumi 29

EIO kartes

detaļu numuri 204
instalēšana 136
izņemšana 137

eiropas Savienība, atbrīvošanās no

nevajadzīgā aprīkojuma 227

ekonomiskā režīma

iestatījums 94

ekonomiskie iestatījumi 94
eksemplāri, noklusējuma

skaits 19

eksemplāru skaits, noklusējuma

iestatīšana 19

elektrības specifikācijas 219
enerģijas specifikācijas 219
EPS datnes, problēmu

risināšana 197

Ethernet kartes, detaļu

numuri 204

F

faila direktorija, drukāšana 17
FastRes 5, 23
fizisko lielumu specifikācija 218
Fonta Courier iestatījumi 20
fonti

augšupielāde Macintosh 56
Courier 20

EPS datnes, problēmu

risināšana 197

iestatījumi 21
pastāvīgie resursi 132
saraksts, drukāšana 17

formatētājs

drošība 120

funkcijas 2, 5

G

gaiša druka

problēmu risināšana 187
tonera blīvuma iestatīšana 24

garantija

drukas kasetnes 211
iekārta 209
klientu veikts remonts 212
paplašināta 215

glabāšana, darba

iestatījumi 25

glabāšana, darbs

izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

grubuļains papīrs

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

H

HP Jetdirect drukas servera

iestatījumi 30
instalēšana 136

HP Jetdirect drukas serveris

detaļu numuri 204
izņemšana 137
programmaparatūras

atjauninājumi 142

HP Klientu serviss 213
HP papīrs, pasūtīšana 205
HP Printer Utility 56
HP Printer Utility (Printera

utilītprogramma), Macintosh 55

HP Printera vienkārša apkalpošana

apraksts 50
atbalstītās

operētājsistēmas 50

atbalstītās

pārlūkprogrammas 50

atvēršana 112
lejupielāde 50
opcijas 112

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 235

background image

HP SupportPack 215
HP universālais drukāšanas

draiveris (Universal Print
Driver) 44

HP-UX programmatūra 52
HP viltojumu uzticības

tālrunis 122

HP Web Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 141

I

iegultais tīmekļa serveris

drošība 119
funkcijas 115

iegultā tīmekļa serveris 50, 57
iekārtas valodas

iestatījumi 27

iekārtas vide

specifikācijas 221

iekārtu salīdzinājums 2
iekļautie

fonti 5

iekļautie akumulatori 227
ierīces atkārtota iepakošana 214
ierīces atrašana 65
ierīces iepakošana 214
ierīces stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 112

Macintosh cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

ierīces transportēšana 214
iesējuma malas iestatījumi 19
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis,

atrašanās vieta 7

iestatījumi

draivera sākumiestatījumi

(Macintosh) 58

draiveri 47, 55
noklusējumu atjaunošana 36
prioritāte 46, 54

iestrēdzis papīrs

1. padeve 171
1500 lapu padeve 173
500 lapu padeve 171
aplokšņu padevējs 170
atkopšana 184
augšējais vāks 168
dupleksers 174

izdrukas uztvērējs 179
izdruku kvalitāte pēc tam 186
izplatītākie iemesli 166
kausētāja daļa 176
vietas 168

iestrēdzis skavotājs 182
iestrēgšana

atkopšanas iestatīšana 28
skava 182

iestrēgšanas atbrīvošana

skava 182

iestrēguša papīra izvilkšana

1. padeve 171
aplokšņu padevējs 170
augšējais vāks 168
dupleksers 174
izdruku daļa 179
kausētāja daļa 176
vietas 168

iestrēgušu papīru izvilkšana

500 lapu padeve 171

ievietošana

1. padeve 81
izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

padeve 1500 lapām 84
padeve 500 lapām 82
skavas 125

ievilcējruļļi, nomaiņa 126
ignorēt A4/vēstuli 20
iknedēļas izsaukuma

apkalpošana 214

ilustratīvās lapas

izdrukāšana 110

indikatori, vadības panelis 12
Information (Informācijas) cilne,

iegultais tīmekļa serveris 115

informācijas lapas

izdrukāšana 110

instalēšana

atmiņa (DIMM) 128
EIO kartes 136
USB ierīces 133

Internet Explorer, atbalstītās

versijas

iegultais tīmekļa

serveris 115

IP adrese

Macintosh, problēmu

risināšana 196

parādīšana 25

IP adresēšana 65
IP drošība 119
IPdrošs 119
IPSEC statuss 33
IPV6 iestatījumi 31
IPX/SPX iestatījumi 32, 68
izdrukas kvalitāte. Sk. drukas

kvalitāte

izdrukas uztvērēji

iestrēdzis papīrs 179

izdruku kvalitāte

iestrēdzis papīrs, pēc tam 186
papīrs 186
vide 186

izejmateriāli

drukas kasetņu nomaiņa 123
pasūtināšana 202
pasūtīšana caur iegultā tīmekļa

serveri 116

pārstrāde 225
statusa lapa, drukāšana 17
stāvoklis, apskatāms ar iegulto

tīmekļa serveri 115

izejmateriāli, statuss

vadības paneļa ziņojumi 12

izejmateriāli, stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 112

izejmateriālu statuss, cilne Services

(Pakalpojumi)

Windows 106

izejmateriālu stāvoklis, cilne

Services (Pakalpojumi)

Macintosh 61

izmantošanas lapa 17
izmēri, iekārta 218
izplūdusi druka, problēmu

risināšana 191

izsaukuma apkalpošanas

līgumi 214

izsmērējies toneris, problēmu

risināšana 188

izstrādājuma vide

problēmu risināšana 186

izstrādājumi, kas nesatur

dzīvsudrabu 227

236 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

izšķirtspēja

iestatījumi 23, 56
līdzekļi 5
problēmu risināšanas

kvalitāte 186

izšķirtspējas uzlabošanas

tehnoloģija (REt) 56

izvades paplātes

atlasīšana Windows 105

izvēlne Configure Device (Iekārtas

konfigurēšana) 19

izvēlne Diagnostics

(Diagnostika) 37

izvēlne I/O (Padeve/Izvade) 29
izvēlne Information

(Informācija) 17

izvēlne Paper Handling (Papīra

apstrāde) 18

izvēlne Print Quality (Drukas

kvalitāte) 21

izvēlne Printing (Drukāšana) 19
izvēlne Resets (Atiestatīšana) 36
izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

izvēlne System Setup (Sistēmas

iestatīšana) 24

izvēlnes, vadības panelis

atiestatīšana 36
Configure Device (Iekārtas

konfigurēšana) 19

diagnostika 37
I/O (Padeve/Izvade) 29
informācija 17
Paper Handling (Papīra

apstrāde) 18

piekļūšana 12, 14
Print Quality (Drukas

kvalitāte) 21

Printing (Drukāšana) 19
Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

Show Me How (Kā to darīt) 15
System Setup (Sistēmas

iestatīšana) 24

izvēlņu karte 17

Ī

īpaša izmēra papīrs

padeves iestatījumi 19

īpaši apdrukājamie materiāli

vadlīnijas 79

īpašs papīrs

vadlīnijas 79

īsceļi 103

J

Japānas VCCI paziņojums 230
Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 141

Jetadmin, HP vietne 50, 118
Jetdirect drukas servera

iestatījumi 30
instalēšana 136

Jetdirect drukas serveris

izņemšana 137
programmaparatūras

atjauninājumi 142

K

kabeļi

USB, pievienošana 64
USB, problēmrisināšana 192

Kanādas DOC noteikumi 230
kartītes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

kausētāja režīmi 22

kasetnes

blīvuma iestatījumi 24
detaļu numuri 203
EconoMode (Ekonomiskais

režīms) 23

funkcijas 6
garantija 211
nav oriģinālās HP 122
nomaiņas intervāli 122
pārstrāde 225
statusa ziņojumi 12
uzglabāšana 122

kasetnes, drukas

iestrēdzis papīrs 168

kasetnes, drukāt

Macintosh stāvoklis 61

kasetnes, skavu

ievietošana 125

kasetņu

nomaiņa 123

kausētāja

nomaiņa 126

kausētājs

iestrēdzis papīrs 176
režīmi 22

klienta atbalsts

Linux 199

klientu atbalsts

HP Printer Utility lapas 56
ierīces atkārtota

iepakošana 214

tiešsaiste 213

kļūdas ziņojumi

indikatori, vadības panelis 12

kļūdu ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 57
iestatījumi 27
notikumu žurnāls 37
veidi 147

komplekts, apkope

detaļas numurs 204

komplekts, printera apkope

izmantošana 126

konfigurācijas lapa

Macintosh 56

kopijas, skaits

Windows 106

Korejas EMI paziņojums 230
krāsains teksts

drukāt kā melnbaltu 106

kvalitāte. Sk. drukas kvalitāte

L

labās puses panelis, atrašanās

vieta 7

laiks, iestatīšana 24
lapas

tukšas 192

lappuses

drukājas lēni 192
nedrukājas 192

lappuses katrā lapā

Windows 104

lappuses orientācija

noklusējuma, iestatījums 21

lappuses uz vienas loksnes 59
lapu secība, maiņa 106

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 237

background image

lāzera drošības

paziņojumi 230

link speed (saites ātrums) 35
Linux draiveri 199
Linux programmatūra 52
līnijas, problēmu risināšana 187,

190

M

Macintosh

AppleTalk 68
AppleTalk iestatījumi 32
atbalstītās

operētājsistēmas 54

atbalsts 213
draivera iestatījumi 55, 58
draiveri, problēmu

risināšana 196

HP Printer Utility 56
pārveidojiet dokumentu

izmērus 58

problēmas, problēmu

risināšana 196

programmatūra 55
programmatūras

noņemšana 54

skavošanas opcijas 61
USB karte, problēmu

risināšana 197

Macintosh draivera iestatījumi

cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

darbu atmiņa 61
pielāgots papīra izmērs 58
ūdenszīmes 59

Macintosh programmatūras

dzēšana 54

Macintosh programmatūras

noņemšana 54

mainīt dokumentu izmēru

Windows 104

manuālā padeve

iestatījumi 20

materiāla iestrēgšana

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

materiāli

detaļu numuri 203
nav oriģinālie HP 122
nomaiņas intervāli 122

materiāls

A4 formāta iestatījumi 20
atbalstītie izmēri 73
īpaša izmēra 19
noklusējuma izmērs,

iestatīšana 19

padeves iestatījumi 18

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 228

materiālu ierobežojumi 227
mazs papīrs, drukāšana uz 90
mērogot dokumentus

Windows 104

miega aizkave

atspējošana 95
iespējošana 95
iestatījumu mainīšana 94
laiks 94

miega režīms

aizkave, iestatīšana 26
ieslēgšana vai izslēgšana 36
strāvas stipruma

specifikācijas 219

mitrums

problēmu risināšana 186
specifikācijas 221

modeļi, funkciju salīdzinājums 2

N

nelegālas darbības kļūdas 195
neoriģinālie materiāli 122
nepareizas formas rakstzīmes,

problēmu risināšana 189

Netscape Navigator, atbalstītās

versijas

iegultais tīmekļa serveris 115

noklusējuma iestatījumi,

atjaunošana 36

noklusējuma iestatījumu

atjaunošana 36

noklusējuma vārteja,

iestatīšana 66

noteikt dokumenta mērogu

Macintosh 58

notikumu žurnāls 37

O

orientācija

iestatīšana, Windows 104

orientācija, lappuse

noklusējuma, iestatījums 21

P

padeve 1500 lapām

ievietošana 84

padeve 500 lapām

ievietošana 82

padeves

abpusējā drukāšana 60
atrašanās vieta 7
detaļu numuri 203
iestatījumi 18
iestrēdzis papīrs 168, 171,

173

ievietošana 1. padevē 81
ievietošana padevē 1500

lapām 84

ievietošana padevē 500

lapām 82

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

īpaša izmēra iestatījumi 19
konfigurēšana 87
Macintosh iestatījumi 57
manuālās padeves

iestatījumi 20

papīra orientācija 80
papīra vadotnes pārbaude 37
reģistrācijas iestatījumi 21

padeves, stāvoklis

HP Printera vienkārša

apkalpošana 112

palīdzība, izvēlne Show Me How

(Kā to darīt) 15

palīdzības poga, vadības

panelis 12

papīra

izmantošanas lapa 17
padeves iestatījumi 18

papīra vadotnes pārbaude 37
papīrs

A4 formāta iestatījumi 20
atbalstītie izmēri 73
atbalstītie veidi 76
HP, pasūtīšana 205
ievietošana 1. padevē 81
ievietošana padevē 500

lapām 82

izmērs, atlase 103

238 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

īpaša izmēra 19
kausētāja režīmi 22
lappuses uz vienas

loksnes 59

noklusējuma izmērs,

iestatīšana 19

pielāgoti formāti 75
pielāgots izmērs, atlase 103
pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

pirmā lappuse 58
pirmā un pēdējā lappuse,

atšķirīga papīra
izmantošana 103

problēmu risināšana 186
sakrunkots 189
sarullējies 189
skavošana 97
šķībs 189
vāciņi, atšķirīga papīra

izmantošana 103

veids, atlase 103

papīrs ar perforāciju

kausētāja režīmi 22

papīrs ar trīs caurumu perforāciju

kausētāja režīmi 22

paplašinātā garantija 215
pastāvīgie resursi 132
pastkartes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

pasūtināšana

izejmateriāli un piederumi 202

pasūtīšana

detaļu numurus 203
izejmateriāli caur iegultā tīmekļa

serveri 116

papīrs, HP 205

paziņojums nepieciešama printera

apkope 126

paziņojums par atbilstību 229
pārbaude un aizture

Windows 105

pārbaudes

tīkls 33

pārlūkprogrammas prasības

iegultais tīmekļa

serveris 115

pārneses rullīši, nomaiņa 126
pārstrāde

HP drukas izejmateriālu

atgriešanas un vides
programma 226

pārveidojiet dokumentu izmērus

Macintosh 58

PCL draiberis

universālie 44

PCL draiveri 43
PCL fontu saraksts,

drukāšana 17

PCL, iestatīšana par iekārtas

valodu 27

PDF faili, drukāšana 128
PDF kļūdu lapas 20
pelēks fons, problēmu

risināšana 188

perforēts papīrs

kausētāja režīmi 22

personalitātes

iestatījumi 27

piederumi

detaļu numuri 203
pasūtināšana 202

pieejamie

piederumi 5

pieejamības funkcijas 6
piegādātāji

viltojumi 122

piegādes

stāvoklis, apskate ar HP Printer

Utility 56

pielāgota papīra izmēra iestatījumi

Macintosh 58

pielāgoti papīra formāti 75
piemales

iestatījumi 21

pirmā lappuse

lietot atšķirīgu papīru 58

plankumi, problēmu

risināšana 187, 190

platie A4 formāta iestatījumi 20
pogas, vadības panelis 12
porti

problēmu risināšana

Macintosh 197

USB 64

portretorientācija

iestatīšana, Windows 104
iestatīt kā noklusējumu 21

PostScript

iestatīšana par iekārtas

valodu 27

PostScript kļūdu lapas

iestatījumi 20

PostScript printera apraksta (PPD)

datnes

problēmu risināšana 196

PostScript Printera apraksta (PPD)

faili

iekļauti 55

PPD

iekļauts 55

PPDs

problēmu risināšana 196

pretviltojumu pasākumi 122
printera apkopes komplekts

detaļas numurs 204
izmantošana 126

printera statīvs

detaļas numurs 203

printera valodas

iestatījumi 27

prioritāte, iestatījumi 46, 54
privātie darbi

Windows 105

problēmrisināšana

lappuses drukājas lēni 192
lappuses nedrukājas 192
USB kabeļi 192

problēmu novēršana

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

problēmu risināšana

atbirumi 187
atkārtojošies attēli 191
atkārtoti defekti 188
attēlu defekti 186
balti plankumi 190
e-pasta brīdinājumi 57
EPS datnes 197
gaiša druka 187
izdrukas kvalitāte 186
izplūdusi druka 191
izsmērējies toneris 188
Linux 199
līnijas 187, 190

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 239

background image

Macintosh problēmas 196
notikumu žurnāls 37
papīrs 186
pelēks fons 188
plankumi 187
riepu nospiedumi 190
sadrumstalotas līnijas 190
sakrunkots papīrs 189
sarullējies papīrs 189
šķības izdrukas 189
teksta kvalitāte 189, 191
vide 186
ziņojumi, veidi 147

procesora ātrums 5
programmaparatūra,

jaunināšana 139

programmaparatūras

atjaunināšana, Macintosh 56

programmaparatūras

jaunināšana 139

programmatūra

atbalstītās

operētājsistēmas 42, 54

HP Printer Utility 56
HP Printera vienkārša

apkalpošana 50, 112

HP Web Jetadmin 50
iegultā tīmekļa serveris 50,

57

iestatījumi 46, 54
Macintosh 55
Macintosh dzēšana 54

ProRes 5
protokoli, tīkls 30, 36, 65
PS emulācijas draiveri 43
PS fontu saraksts, drukāšana 17
PS, iestatīšana par iekārtas

valodu 27

punkti, problēmu risināšana 187,

190

R

rakstatgriezes, iestatījumi 21
rakstzīmes, nepareizas

formas 189

RAM disks

iestatījumi 28

reģistrācijas iestatījumi 21

Resolution Enhancement

technology (REt) (Uzlabotās
izšķirtspējas tehnoloģija) 23

resursu taupīšana 132
resursu taupīšana, atmiņa 132
REt (Izšķirtspējas uzlabošanas

tehnoloģija) 56

REt (Resolution Enhancement

technology) (Uzlabotās
izšķirtspējas tehnoloģija) 23

riepu nospiedumi, problēmu

risināšana 190

rindiņu atstarpe, noklusējuma

iestatīšana 21

rullīši , nomaiņa 126
rūpnīcas noklusējuma iestatījumi,

atjaunošana 36

S

saburzīts papīrs, problēmu

risināšana 189

saglabāšana, darba

iestatījumi 25
piekļūšana 98

saglabāšana, darbs

izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

saglabāšana, darbu

funkcijas 98

saglabāti darbi

dzēšana 99

saglabātie darbi

drukāšana 98

sakrunkots papīrs, problēmu

risināšana 189

saliektas lapas 189
sarullējies papīrs, problēmu

risināšana 189

sākumiestatījumi (Macintosh) 58
simbolu komplekti 21
SIMM, nesaderīgums 128
sistēmas prasības

iegultais tīmekļa serveris 115

skavošanas opcijas

Macintosh 61
Windows 105

skavotājs/šķirotājs

detaļas numurs 203
drukāšana uz 91, 97
iestrēgšana, skavotājs 182

noklusējums, iestatīšana

kā 97

skavu ievietošana 125

skavu kasetnes

detaļu numuri 203
ievietošana 125

smags papīrs

kausētāja režīmi 22

Solaris programmatūra 52
Somijas lāzera drošības

paziņojums 230

specifikācijas

akustika 220
darba vide 221
elektrības 219
fiziskie lielumi 218
funkcijas 5

spole 32 kļūdas 195
sprieguma specifikācijas 219
starpniekservera iestatījumi 32
statuss

izejmateriālu lapa,

drukāšana 17

statuss, izejmateriāli

vadības paneļa ziņojumi 12

stāvoklis

HP Printer Utility,

Macintosh 56

HP Printera vienkārša

apkalpošana 112

iegultā tīmekļa serveris 115
Macintosh cilnis Services

(Pakalpojumi) 61

stāvokļa

ziņojumi, veidi 147

strāvas padeve

traucējummeklēšana 144

strāvas stipruma

specifikācijas 219

SupportPack, HP 215
svars, iekārta 218
svars, papīrs

dokumentu skavošana 97

Š

šķirotājs

detaļas numurs 203
drukāšana uz 91, 97

šķības izdrukas 189

240 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

T

taimauta iestatījumi

aizturētie darbi 25
I/O (Padeve/Izvade) 30
miega režīms 26

taisnais papīra ceļš 90
TCP/IP iestatījumi 30
TCP/IP parametri, manuāla

konfigurēšana 66, 67

tehniskais atbalsts

ierīces atkārtota

iepakošana 214

Linux 199
tiešsaiste 213

teksts, problēmu risināšana

izplūdusi 191
nepareizas formas

rakstzīmes 189

temperatūras specifikācijas 221
tiešsaistes atbalsts 213
tīkla iestatījumi

mainīšana 66
skatīšana 66

tīkla parole

iestatīšana 66
mainīšana 66

tīkla pārvaldīšana 66
tīkli

apakštīkla maska 66
AppleTalk 68
atbalstītie protokoli 65
diagnostika 33
drošības iestatījumi 33
ierīces atrašana 65
iestatījumi 30
IP adrese 65, 66, 67
konfigurēšana 65
Macintosh iestatījumi 57
noklusējuma vārteja 66
protokoli 30, 36
protokolu atspējošana 68
saites ātrums 35

tīklu

HP Web Jetadmin 118

tīmekļa vietnes

izejmateriālu

pasūtināšana 202

klientu atbalsts 213
Linux atbalsts 199
Macintosh klientu atbalsts 213

universālais drukāšanas

draiveris 44

ziņojumi par viltojumiem 122

tīrīšana

ārpuse 138

tīrīšanas lapa 24
tonera

blīvuma iestatīšana 24

tonera kasetnes. Sk. drukas

kasetnes

toneris

blīvuma iestatījums 56
EconoMode (Ekonomiskais

režīms) 23

tonerisizdrukas kvalitāte

, problēmu risināšana 188

traipi, problēmu risināšana 187,

190

traucējummeklēšana

1500 lapu padevē iestrēdzis

papīrs 173

500 lapu padevē iestrēdzis

papīrs 171

aplokšņu padevējā iestrēdzis

papīrs 170

duplekserā iestrēdzis

papīrs 174

iestrēdzis papīrs 168
iestrēdzis papīrs 1.

padevē 171

iestrēdzis papīrs pie augšējā

vāka 168

iestrēdzis skavotājs 182
izdruku uztvērējā iestrēdzis

papīrs 179

kausētāja daļā iestrēdzis

papīrs 176

pārbaužu saraksts 144
tukšas lapas 192

trokšņa specifikācijas 220
tukšas lapas

traucējummeklēšana 192

tukšas lappuses

atmešana 21

tumšums, iestatīšana 24

U

ugunsmūra iestatījumi 33
universālais drukāšanas

draiveris 44

UNIX

rakstatgriezes iestatījumi 21

UNIX programmatūra 52
USB ierīces

instalēšana 133

USB kabelis, detaļas numurs 204
USB ports

pievienošana 64
problēmrisināšana 192
problēmu risināšana

Macintosh 197

utilizēšana kalpošanas laika

beigās 227

utilizēšana, kalpošanas laika

beigas 227

uzglabāšana

drukas kasetnes 122

uzglabāšana, darbs

Macintosh iestatījumi 57

uzglabātie darbi

drošība 119

uzlīmes

izdruku uztvērējs,

atlasīšana 90

kausētāja režīmi 22

uztvērēji, izdruka

atlasīšana 90

uztvērēji, izdruku

atrašanās vieta 7

uztvērēji, izeja

iestrēdzis papīrs,

izvilkšana 179

uztvērēji, izvade

papīra vadotnes pārbaude 37

Ū

ūdenszīmes

Windows 104

V

vadības panelis

atrašanās vieta 7
datuma/laika iestatījumi 24
displejs 12
drošība 119
dzēšamu brīdinājumu

iestatījumi 27

iestatījumi 46, 54
indikatori 12
izvēlne Atiestatīšana 36

LVWW

Alfabētiskais rādītājs 241

background image

izvēlne Configure Device

(Iekārtas konfigurēšana) 19

izvēlne Diagnostika 37
izvēlne I/O (Padeve/

Izvade) 29

izvēlne Information

(Informācija) 17

izvēlne Paper Handling (Papīra

apstrāde) 18

izvēlne Print Quality (Drukas

kvalitāte) 21

izvēlne Printing

(Drukāšana) 19

izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 16

izvēlne Show Me How (Kā to

darīt) 15

izvēlne System Setup (Sistēmas

iestatīšana) 24

izvēlnes 14
pogas 12
skavotājs/šķirotājs,

atlasīšana 97

tīrīšanas lapa, drukāšana 138
valoda, atlasīšana 28
ziņojumi, veidi 147

vairākas lappuses katrā lapā

Windows 104

valoda, vadības panelis 28
valodas, iekārtas

iestatījumi 27

vāciņa lappuses 58, 103
vārteja, noklusējuma

iestatīšana 66

veidlapa

kausētāja režīmi 22

veidlapas

kausētāja režīmi 22

veidlapu papīrs, ielāde 106
vertikālā atstarpe, noklusējuma

iestatīšana 21

vēstuļformāta papīrs, ignorēt A4

formāta iestatījumus 20

vide

lappuses uz vienas

loksnes 59

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 58

pirmā lappuse 58

vides aizsardzības

programma 225

viltojumu piegādātāji 122
viltojumu uzticības tālrunis 122
viļņots papīrs, problēmu

risināšana 189

W

Web Jetadmin

programmaparatūras

atjauninājumi 141

Web vietas

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 228

Web vietnes

HP Web Jetadmin,

lejupielādēšana 118

Windows

atbalstītās

operētājsistēmas 42

atbalstītie draiveri 43
draivera iestatījumi 47
universālais drukāšanas

draiveris 44

Z

ziņojumi

e-pasta ziņojumi 57
iestatījumi 27
indikatori, vadības panelis 12
notikumu žurnāls 37
veidi 147

242 Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB506-90982*

*CB506-90982*

CB506-90982