HP LaserJet P4510 Printer series - Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

background image

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

HP IZSTRĀDĀJUMS

IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS LAIKS

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,
P4515tn, P4515x, P4515xm

Viena gada ierobežota garantija

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs apdrukājamo materiālu un
ražošanas defektu iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas perioda laikā saņem
paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai nomainīt iekārtu, kurai ir pierādīts
defekts. Nomainītās iekārtas var būt jaunas vai ar tādu pašu veiktspēju kā jaunas.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas norādījumus iepriekš norādītajā laika
periodā, sākot ar iegādes brīdi, materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā tiek pareizi instalēta un lietota. Ja
garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas nomainīt programmatūru, kas
šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas norādījumus.

HP negarantē, ka HP iekārta darbosies bez pārtraukumiem un kļūdām. Ja HP pieņemamā laikā nevarēs salabot
vai nomainīt izstrādājumu tā, lai tas darbotos saskaņā ar garantiju, jums, laicīgi atgriežot šo izstrādājumu, būs
tiesības saņemt atpakaļ iztērēto naudu.

HP izstrādājumos var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras,
iespējams, ir nejauši lietotas.

Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija, (b)
programmatūra, saskarne, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta modificēšana vai
izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no šai iekārtai publicētās, vai (e)
neatbilstoša apkope vai neatbilstoša darba vietas sagatavošana.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS, UN NE
TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA NEKĀDA CITA GARANTIJA VAI
NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST NEKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS, KAS
SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM
MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai provincēs netiek atļauti domājamās garantijas termiņa ierobežojumi,
tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi, iespējams, uz jums neattiecas. Šī garantija dod jums konkrētas
juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. HP ierobežotā
garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā vai apvidū, kurā HP nodrošina šīs iekārtas tehnisko atbalstu un kurā HP
pārdod šo iekārtu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā no vietējiem standartiem. HP nemainīs
iekārtas formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības iespējamību kādā valstī/reģionā, kurā to nav bijis
paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību dēļ.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ
IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI TĀS IZSTRĀDĀJUMU

LVWW

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju 209

background image

PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR TIEŠU, TĪŠU,
NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMU
NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI KAS
CITS. Dažas valstis/reģioni, pavalstis vai provinces nepieļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai
izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA
PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI
SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA PĀRDOŠANU JUMS.

210 Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

LVWW