HP LaserJet P4510 Printer series - Ierīces atkārtota iepakošana

background image

Ierīces atkārtota iepakošana

Ja HP Klientu apkalpošanas dienests konstatēs, ka jūsu ierīce ir jānosūta atpakaļ HP remontdarbu
veikšanai, veiciet turpmāk norādītās darbības, lai pirms ierīces nosūtīšanas to iepakotu.

UZMANĪBU!

Ja nepareiza iepakojuma dēļ ierīcei transportēšanas laikā rodas bojājumi, par tiem

atbildīgs ir klients.

Lai atkārtoti iepakotu ierīci

1.

Izņemiet un noglabājiet DIMM kartes, kuras esat iegādājies atsevišķi un uzstādījis ierīcē.
Neizņemiet DIMM kartes, kuras saņēmāt kopā ar ierīci.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt DIMM bojājumus. Strādājot ar DIMM kartēm,

vai nu valkājiet antistatisko aproci, vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma virsmai
un pēc tam pieskarieties ierīces atsegtajām metāla detaļām. Norādījumus par DIMM izņemšanu
skatiet

Atmiņas instalēšana 128. lpp.

.

2.

Izņemiet un noglabājiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pirms ierīces transportēšanas drukas kasetne būtu izņemta.

Ja transportēšanas laikā ierīcē būs kasetne, no tās iztecēs toneris, kas pilnībā pārklās ierīces
drukas bloku un citas detaļas.

Lai novērstu drukas kasetnes bojājumus, nepieskarieties tās rullītim un noglabājiet drukas kasetni
tās sākotnējā iepakojuma materiālā vai tā, lai to neapspīdētu gaisma.

3.

Atvienojiet un noglabājiet strāvas kabeli, interfeisa kabeli un papildaprīkojumu.

214 Pielikums B Apkalpošana un atbalsts

LVWW

background image

4.

Ja iespējams, nosūtiet arī 50 līdz 100 papīra lokšņu vai cita drukas materiāla paraugus, kas nav
izdrukājušies pareizi.

5.

Ja atrodaties ASV, zvaniet HP klientu apkalpošanas dienestam, lai pieprasītu jaunu iepakojuma
materiālu. Citās teritorijās, ja iespējams, izmantojiet sākotnējo iepakojuma materiālu. Hewlett-
Packard iesaka apdrošināt transportējamo aprīkojumu.