HP LaserJet P4510 Printer series - Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana

background image

Dokumenta noformēšanas opciju iestatīšana

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Finishing (Beigt).

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Drukāšana uz abām pusēm (dupleksā drukāšana)

Noklikšķiniet Print on both sides (Drukāt uz abām pusēm).
Ja dokuments tiks iesiets augšējā griezumā, noklikšķiniet Flip
pages up
(Apgriezt lappuses uz augšu).

Bukleta drukāšana

a) noklikšķiniet Print on both sides (Drukāt uz abām pusēm);
b) nolaižamajā sarakstā Booklet layout (Bukleta izkārtojums)
noklikšķiniet Left binding (Iesiešana kreisajā pusē) vai Right
binding
(Iesiešana labajā pusē). Opcija Pages per sheet
(Lappuses katrā lapā) automātiski tiek mainīta uz 2 pages per
sheet
(2 lappuses katrā lapā).

104 Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Vairāku lappušu drukāšana katrā lapā

a) atlasiet katrā lapā drukājamo lappušu skaitu, izmantojot
nolaižamo sarakstu Pages per sheet (Lappuses katrā lapā);
b) atlasiet pareizās opcijas Print page borders (Drukājamo
lappušu robežas), Page order (Lappušu secība) un
Orientation (Orientācija).

Lappuses orientācijas atlase

a) laukumā Orientation (Orientācija) noklikšķiniet Portrait
(Portretorientācija) vai Landscape (Ainavorientācija); b) lai
drukātu lappuses attēlu apgrieztu otrādi, noklikšķiniet Rotate
by 180 degrees
(Pagriezt par 180 grādiem).