HP LaserJet P4510 Printer series - Saglabāta darba drukāšana

background image

Saglabāta darba drukāšana

PIEZĪME

Varat nospiest mapes pogu

, lai pārietu tieši uz izvēlni RETRIEVE JOB (DARBA

IZGŪŠANA), un sākt zemāk norādīto darbību ar 3. soli.

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), un
pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu savu lietotāja vārdu, un pēc tam nospiediet

OK

.

98

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW

background image

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu darba nosaukumu, un pēc tam nospiediet

OK

.

PRINT (DRUKĀT) ir izgaismots.

5.

Nospiediet

OK

, lai atlasītu PRINT (DRUKĀT).

6.

Ja darbam nepieciešams PIN kods, izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās
bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai ievadītu PIN kodu, un nospiediet

OK

.

PIEZĪME

Ja PIN koda ievadīšanai izmantojat augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu

tad pēc katra cipara nospiediet

OK

.

7.

Lai atlasītu eksemplāru skaitu, izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās
bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas .

8.

Nospiediet

OK

, lai drukātu darbu.