HP LaserJet P4510 Printer series - Saglabāta darba izdzēšana

background image

Saglabāta darba izdzēšana

Nosūtot saglabātu darbu, iekārta pārraksta visus iepriekšējos darbus, kuriem ir tas pats lietotājvārds un
darba nosaukums. Ja darbs nav jau saglabāts ar to pašu lietotājvārdu un nosaukumu un iekārtai
vajadzīga papildu vieta, tad tā var izdzēst citus saglabātos darbus, sākot ar vecāko. Saglabājamo darbu
skaitu var mainīt izvēlnē RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA) iekārtas vadības panelī.

Darbu var izdzēst vadības panelī, iegultajā tīmekļa serverī vai programmatūrā HP Web Jetadmin. Lai
izdzēstu darbu vadības panelī, veiciet zemāk norādītās darbības:

PIEZĪME

Varat nospiest mapes pogu

, lai pārietu tieši uz izvēlni RETRIEVE JOB (DARBA

IZGŪŠANA), un sākt zemāk norādīto darbību ar 3. soli.

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), un
pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu savu lietotāja vārdu, un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu darba nosaukumu, un pēc tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu DELETE (DZĒST), un pēc tam nospiediet

OK

.

6.

Ja darbam nepieciešams PIN kods, izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās
bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai ievadītu PIN kodu, un nospiediet

OK

.

PIEZĪME

Ja PIN koda ievadīšanai izmantojat augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu ,

tad pēc katra cipara nospiediet

OK

.

7.

Nospiediet

OK

, lai apstiprinātu, ka vēlaties izdzēst šo darbu.

LVWW

Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana

99

background image

100 Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW

background image

8