HP LaserJet P4510 Printer series - Saglabāta darba izveidošana

background image

Saglabāta darba izveidošana

Izmantojiet printera draiveri, lai izveidotu saglabātos darbus.

Windows

1.

Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

2.

Noklikšķiniet uz Properties (Rekvizīti) un pēc tam uz cilnes Job Storage
(Darbu saglabāšana).

3.

Atlasiet vēlamo darba saglabāšanas režīmu.

Plašāku informāciju skatiet

Darbu krātuves opciju iestatīšana 105. lpp.

.

Macintosh

1.

Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Job Storage (Darbu saglabāšana).

3.

Izvēlnē Job Storage (Darbu saglabāšana): uznirstošajā sarakstā atlasiet
saglabātā darba veidu.

Plašāku informāciju skatiet

Darbu saglabāšana 61. lpp.

.

PIEZĪME

Lai saglabātu darbu pastāvīgi un neļautu iekārtai , ja nepieciešama vieta kaut kam citam, to

izdzēst, draiverī atlasiet opciju Stored Job (Saglabātais darbs).