HP LaserJet P4510 Printer series - Dokumentu skavošana

background image

Dokumentu skavošana

Ja skavotāju nevar atlasīt programmā vai printera draiverī, atlasiet to iekārtas vadības panelī.

Iespējams, būs jākonfigurē printera draiveris, lai atpazītu skavotāju/šķirotāju. Šis iestatījums jāveic tikai
vienreiz. Detalizētu informāciju skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzībā.

Skavotāja atlasīšana programmatūrā (Windows)

1.

Izvēlnē File (Fails), noklikšķiniet uz Print (Drukāšana) un pēc tam uz Properties (Rekvizīti).

2.

Cilnē Output (Izdruka) noklikšķiniet uz nolaižamā saraksta sadaļā Staple (Skavošana) un
noklikšķiniet uz One Staple Angled (Viena skava stūrī).

Skavotāja atlasīšana programmatūrā (Macintosh)

1.

Izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāšana) un pēc tam no drukas izvēles opcijām atlasiet
Finishing (Pēcapdare).

2.

Dialoglodziņā Output Destination (Izdrukas mērķis) atlasiet opciju Stapler (Skavotājs).

3.

Dialoglodziņā Stapler (Skavotājs) atlasiet skavotāja stilu.

Skavotāja atlasīšana vadības panelī

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu STAPLER/STACKER (SKAVOTĀJS/
ŠĶIROTĀJS), un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu STAPLES (SKAVAS), un pēc tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu ONE-LEFT ANGLED (VIENA SKAVA
KREISAJĀ STŪRĪ), un pēc tam nospiediet

OK

.

PIEZĪME

Atlasot skavotāju iekārtas vadības panelī, noklusējuma iestatījums mainās uz STAPLES

(SKAVAS). Iespējams skavot visus drukas darbus. Tomēr printera draiverī mainītie iestatījumi ignorē
iestatījumus, kas mainīti vadības panelī.

LVWW

Dokumentu skavošana

97