HP LaserJet P4510 Printer series - Atmodas laika iestatīšana

background image

Atmodas laika iestatīšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS
KONFIGURĒŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu SYSTEM SETUP (SISTĒMAS
IESTATĪŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu WAKE TIME (ATMODAS LAIKS), un pēc
tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai atlasītu nedēļas dienu,
un pēc tam nospiediet

OK

.

6.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai atlasītu CUSTOM (PIELĀGOTS), un pēc tam nospiediet

OK

.

7.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas

, lai atlasītu stundu, un nospiediet

OK

.

8.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas

, lai atlasītu minūtes, un nospiediet

OK

.

9.

Nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai atlasītu AM (NO RĪTA)
vai PM (VAKARĀ), un pēc tam nospiediet

OK

.

10.

Nospiediet

OK

, lai atlasītu APPLY TO ALL DAYS (PIEMĒROT VISĀM DIENĀM).

11.

Nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai atlasītu YES (JĀ) vai
NO (NĒ), un pēc tam nospiediet

OK

.

LVWW

Ekonomiskie iestatījumi

95

background image

12.

Ja atlasīts NO (NĒ), nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai
iestatītu WAKE TIME (ATMODAS LAIKS) pārējām nedēļas dienām, un pēc tam nospiediet

OK

,

lai apstiprinātu katru atlasi.

13.

Nospiediet

Izvēlne

.

96

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW