HP LaserJet P4510 Printer series - Miega aizkaves iestatīšana

background image

Miega aizkaves iestatīšana

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS
KONFIGURĒŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu SYSTEM SETUP (SISTĒMAS
IESTATĪŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu SLEEP DELAY (MIEGA AIZKAVE), un pēc
tam nospiediet

OK

.

5.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas

, lai atlasītu atbilstošo laika posmu, un nospiediet

OK

.

6.

Nospiediet

Izvēlne

.

94

Nodaļa 7 Iekārtas funkciju izmantošana

LVWW