HP LaserJet P4510 Printer series - Miega režīma atspējošana vai iespējošana

background image

Miega režīma atspējošana vai iespējošana

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS
KONFIGURĒŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu RESETS (ATIESTATĪŠANA), un pēc tam
nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu SLEEP MODE (MIEGA REŽĪMS), un pēc
tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai atlasītu ON (IESLĒGTS)
vai OFF (IZSLĒGTS), un pēc tam nospiediet

OK

.

6.

Nospiediet

Izvēlne

.