HP LaserJet P4510 Printer series - Darbu saglabāšana

background image

Darbu saglabāšana

Drukas darbus ir iespējams saglabāt ierīces atmiņā, lai tos varētu izdrukāt jebkurā laikā. Atmiņā
saglabātos drukdarbus ir iespējams koplietot, vai arī izmantot tos tikai privāti.

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Job Storage (Darbu atmiņa).

3.

Nolaižamajā sarakstā Job Storage (Darbu atmiņa) atlasiet saglabājamā drukas darba veidu.

4.

Saglabātajiem drukas darbu veidiem Stored Job (Saglabāts darbs), Private Job (Privāts darbs)
un Private Stored Job (Privāts saglabāts darbs) norādiet saglabātā drukas darba nosaukumu
lodziņā līdzās Job Name: (Darba nosaukums).

Atlasiet izmantojamo opciju, ja citam saglabātajam darbam jau ir piešķirts tāds pats nosaukums.

Use Job Name + (1 - 99) (Izmantot darba nosaukumu +(1-99)) drukas darba nosaukuma
beigās pievieno unikālu skaitli.

Replace Existing File (Aizvietot esošo datni) esošo saglabāto darbu pārraksta ar jauno
drukas darbu.

5.

Ja 3. solī atlasījāt Stored Job (Saglabāts darbs) vai Private Job (Privāts darbs), ierakstiet četru
ciparu skaitli lodziņā līdzās PIN To Print (0000 - 9999) (Drukāšanas PIN (0000-9999)). Ja citi cilvēki
mēģinās drukāt šo darbu, ierīce prasīs ievadīt PIN skaitli.