HP LaserJet P4510 Printer series - Drukājiet titullapu

background image

Drukājiet titullapu

Var drukāt atsevišķu titullpau dokumentā ar ziņojumu (piemēram, "Konfidenciāli")

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Izvēlieties draiveri.

58

Nodaļa 4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

LVWW

background image

3.

Atveriet izvēlni Cover Page (Vāciņa lappuses), pēc tam atlasiet, vai drukāt vāciņa lappusi Before
Document
(Pirms dokumenta) vai After Document (Pēc dokumenta).

4.

Izvēlnē Cover Page Type (Vāciņa lappuses tips) atlasiet ziņojumu, ko vēlaties drukāt vāciņa
lappusē.

PIEZĪME

Lai drukātu tukšu vāciņa lappusi, izvēlieties Standard (Standarts) kā Cover Page

Type (Titullapas veids).