HP LaserJet P4510 Printer series - Iestatiet skavošanas opcijas.

background image

Iestatiet skavošanas opcijas.

Ja ir ierīkota noformēšanas ierīce ar skavotāju, dokumentus ir iespējams skavot.

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Finishing (Beigt).

3.

Nolaižamajā sarakstā Stapling Options (Skavošanas opcijas) atlasiet nepieciešamo skavošanas
opciju.