HP LaserJet P4510 Printer series - Izmantojiet ūdenszīmes

background image

Izmantojiet ūdenszīmes

Ūdenszīme ir brīdinājuma zīme, piemēram, "Confidential", ko drukā dokumenta katras lappuses fonā.

1.

Izvēlnē File (Datne), noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Watermarks (Ūdenszīmes).

3.

Izvēlē Mode (Režīms) izvēlieties ūdenszīmes tipu, ko lietosiet. Lai drukātu puscaurspīdīgu
ziņojumu, izvēlieties Watermark (Ūdenszīme). Lai drukātu necaurspīdīgu ziņojumu, izvēlieties
Overlay (Pārklājums).

4.

Izvēlnē Pages (Lappuses) izvēlieties, vai ūdenszīmi drukāsiet uz visām lappusēm vai tikai uz
pirmās.

5.

Izvēlnē Text (Teksts) izvēlieties vienu no standartziņojumiem vai Custom (Lietotāja) un lodziņā
rakstiet jaunu ziņojumu.

6.

Izvēlieties opcijas atlikušajiem iestatījumiem.