HP LaserJet P4510 Printer series - Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi)

background image

Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi)

Ja ierīce ir savienota ar tīklu, lietojiet izvēlni Services (Pakalpojumi), lai iegūtu informāciju par ierīču un
izejmateriālu stāvokli.

1.

Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).

2.

Atveriet izvēlni Services (Pakalpojumi).

LVWW

Macintosh printera draivera funkciju izmantošana

61

background image

3.

Lai atvērtu iegulto tīmekļa serveri un izpildītu uzturēšanas uzdevumu, rīkojieties šādi:

a.

Atlasiet Device Maintenance (Ierīces pārvaldība).

b.

Atlasiet uzdevumu nolaižamajā sarakstā.

c.

Noklikšķiniet Launch (Sākt).

4.

Lai apmeklētu dažādas ierīces atbalsta vietnes tīmeklī, rīkojieties šādi:

a.

Atlasiet Services on the Web (Pakalpojumi tīmeklī).

b.

Atlasiet Internet Services (Interneta pakalpojumi) un atlasiet opciju nolaižamajā sarakstā.

c.

Noklikšķiniet Go! (Aiziet!).

62

Nodaļa 4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

LVWW

background image

5