HP LaserJet P4510 Printer series - Macintosh drukāšanas iestatījumu prioritātes

background image

Macintosh drukāšanas iestatījumu prioritātes

Izmaiņām drukāšanas iestatījumos tiek noteiktas prioritātes atkarībā no tā, kur veiktas izmaiņas:

PIEZĪME

Komandu un dialogu logi var būt atkarīgi no programmatūras.

Page Setup dialog box (Lappuses iestatīšanas dialoglodziņš): lai atvērtu šo dialoglodziņu,
noklikšķiniet Page Setup (Lappuses iestatīšana) vai līdzīgu komandu izvēlnē File (Datne)
programmā, ar kuru jūs strādājat. Šeit mainītiem iestatījumiem var būt prioritāte pār iestatījumiem,
kas tiek mainīti citur.

Print (Drukāšana) dialoga logs: noklikšķiniet Print (Drukāt), Print Setup (Drukāšanas
iestatīšana) vai līdzīgu komandu izvēlnē File (Datne) programmā, kurā strādājat, lai atvērtu šo
dialoga logu. Izmaiņas, kas veiktas dialoga logā Print (Drukāšana) ir zemākas prioritātes un
neignorē izmaiņas, kas veiktas dialoga logā Page Setup (Lappuses iestatīšana).

Default (Rūpnīcas noklusējuma) printera draivera iestatījumi: printera draivera noklusējuma
iestatījumi nosaka iestatījumus, kas tiek izmantoti visiem drukdarbiem, ja vien iestatījumi netiek
mainīti dialoga logos Page Setup (Lappuses iestatīšana), Print (Drukāšana) vai Printer
Properties
(Printera rekvizīti).

Printera vadības paneļa iestatījumi: iestatījumiem, kas mainīti printera vadības panelī, ir zemāka
prioritāte nekā jebkur citur veiktām izmaiņām.

54

Nodaļa 4 Iekārtas izmantošana sistēmā Macintosh

LVWW