HP LaserJet P4510 Printer series - HP Printer Utility (Printera utilītprogramma)

background image

HP Printer Utility (Printera utilītprogramma)

Izmantojiet HP Printer Utility, lai iestatītu ierīces funkcijas, kas nav pieejamas printera draiverī.

LVWW

Programmatūra Macintosh sistēmā

55

background image

HP Printer Utility ir iespējams lietot, ja ierīce izmanto universālās seriālās kopnes (USB) kabeli vai ja tā
ir sasvienota ar TCP/IP tīklu.