HP LaserJet P4510 Printer series - HP Jetdirect drukas servera kartes instalēšana

background image

HP Jetdirect drukas servera kartes instalēšana

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atskrūvējiet abas skrūves un vāciņu no EIO slota iekārtas aizmugurē.

PIEZĪME

Neizmetiet skrūves un vāciņu. Saglabājiet tos turpmākai izmantošanai, ja izņemsiet

EIO karti.

136 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

3.

Ievietojiet EIO karti EIO slotā un pievelciet skrūves.

4.

Pievienojiet EIO kartei tīkla kabeli.

5.

Ieslēdziet iekārtu un izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu, vai jauno EIO ierīci atpazīst.
Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 110. lpp.

.

PIEZĪME

Izdrukājot konfigurācijas lapu, tiek izdrukāta arī HP Jetdirect konfigurācijas lapa, kas satur

informāciju par tīkla konfigurāciju un stāvokli.