HP LaserJet P4510 Printer series - Iekšējo USB ierīču instalēšana

background image

Iekšējo USB ierīču instalēšana

Iekārtai ir divi iekšējie USB porti.

1.

Ieslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas vadu.

2

1

LVWW

Atmiņas, iekšējo USB ierīču un ārējā drukas servera karšu instalēšana 133

background image

2.

Atvienojiet visus saskarnes kabeļus.

3.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

4.

Atveriet piekļuves vāku, velkot aiz metāla izciļņa.

134 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

5.

Atrodiet USB portus pie formatētāja plates apakšējās daļas. Ievietojiet USB ierīci vienā no portiem.

6.

Aizveriet piekļuves vāku un stingri piespiediet, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

7.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet paneli
iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

LVWW

Atmiņas, iekšējo USB ierīču un ārējā drukas servera karšu instalēšana 135

background image

8.

Atvienojiet saskarnes kabeļus un barošanas vadu.

9.

Ieslēdziet iekārtu.