HP LaserJet P4510 Printer series - Resursu taupīšana (pastāvīgie resursi)

background image

Resursu taupīšana (pastāvīgie resursi)

Utilītprogrammās vai darbos, ko lejupielādējat iekārtā, reizēm ir resursi (piemēram, fonti, makro vai
modeļi). Resursi, kas iekšēji atzīmēti kā pastāvīgi, saglabājas iekārtas atmiņā līdz iekārta tiek izslēgta.

132 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas, ja izmantojat lappuses aprakstvalodas (PDL) iespēju, lai atzīmētu
resursus kā pastāvīgus. Lai uzzinātu tehnisko informāciju, skatiet PDL uzziņu par PCL vai PS.

Atzīmējiet resursus kā pastāvīgus tikai tad, ja ir ļoti nepieciešams to saglabāt atmiņā, kamēr iekārta
ir ieslēgta.

Sūtiet pastāvīgos resursus uz iekārtu tikai drukāšanas darba sākumā un ne tad, kad iekārta jau
drukā.

PIEZĪME

Pastāvīgo resursu pārmērīga izmantošana vai lejupielāde iekārtā drukāšanas laikā var

nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas veiktspēju vai spēju drukāt sarežģītas lapas.