HP LaserJet P4510 Printer series - Formatētāja korpusa bloķēšana

background image

Formatētāja korpusa bloķēšana

Formatētāja korpusam, kas atrodas iekārtas aizmugurē, ir slots, kuru var izmantot drošības kabeļa
pievienošanai. Formatētāja korpusa bloķēšana neļauj no formatētāja izņemt DIMM un iekšējās USB.

120 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

LVWW

Drošības funkciju izmantošana 121