HP LaserJet P4510 Printer series - Iegultā tīmekļa servera nodrošināšana

background image

Iegultā tīmekļa servera nodrošināšana

Iegulto tīmekļa serveri iespējams konfigurēt tā, lai pieeja cilnēm Settings (Iestatījumi) un Networking
(Tīklošana) būtu aizsargāta ar paroli.

1.

Atveriet iegulto tīmekļa serveri, ierakstot iekārtas IP adresi tīmekļa pārlūka adreses joslā.

2.

Izvēlieties cilni Settings (Iestatījumi) un tad izvēlieties Security (Drošība) no izvēlnes ekrāna
kreisajā pusē.

3.

Sadaļā Device Password (Iekārtas parole) ierakstiet jauno paroli lodziņos New Password (Jauna
parole) un Verify Password (Apstiprināt paroli). Ja reiz jau esat uzstādījis paroli, ierakstiet to
lodziņā Old Password (Vecā parole).

4.

Noklikšķiniet uz Apply (Lietot).