HP LaserJet P4510 Printer series - Iegultā tīmekļa servera izmantošana

background image

Iegultā tīmekļa servera izmantošana

Izmantojiet iegulto tīmekļa serveri, lai apskatītu iekārtas un tīkla stāvokli un pārvaldītu drukas funkcijas
no datora, nevis printera vadības paneļa. Zemāk minēti piemēri darbībām, ko var veikt, izmantojot
iegulto tīmekļa serveri:

PIEZĪME

Kad iekārta ir tieši savienota ar datoru, izmantojiet programmatūru HP Printera vienkārša

apkalpošana, lai apskatītu iekārtas statusu.

Apskatīt informāciju par iekārtas vadības paneļa statusu.

Noteikt visu materiālu atlikušo kalpošanas laiku un pasūtīt jaunus materiālus

Apskatīt un mainīt padevju konfigurāciju.

Apskatīt un mainīt iekārtas vadības paneļa izvēlnes konfigurāciju

Apskatīt un izdrukāt iekšējās lapas

Saņemt paziņojumu par iekārtas un materiālu notikumiem

Apskatīt un mainīt tīkla konfigurāciju

Apskatīt pašreizējam iekārtas stāvoklim atbilstošo atbalsta saturu

Lai izmantotu iegulto tīmekļa serveri, vajadzīga Microsoft Internet Explorer 5.01 vai jaunāka versija, vai
Netscape 6.2 vai jaunāka versija izmantošanai ar Windows, Mac OS vai Linux (tikai Netscape).
Izmantojot HP-UX 10 un HP-UX 11, nepieciešams Netscape Navigator 4.7. Iegultais tīmekļa serveris
darbojas, ja iekārta ir savienota ar tīklu, kas balstīts uz IP protokolu. Iegultais tīmekļa serveris neatbalsta
uz IPX balstītu iekārtu savienojumus. Lai atvērtu un izmantotu iegulto tīmekļa serveri, piekļuve
internetam nav nepieciešama.

Pēc iekārtas savienošanas ar tīklu iegultais tīmekļa serveris ir pieejams automātiski.