HP LaserJet P4510 Printer series - Iegultā tīmekļa servera sekcijas

background image

Iegultā tīmekļa servera sekcijas

Cilne vai sekcija

Opcijas

Information (Informācijas) cilne

Sniedz informāciju par iekārtu, tās
statusu un konfigurāciju.

Device Status (Iekārtas statuss): parāda iekārtas statusu un norāda HP materiālu
atlikušo kalpošanas ilgumu, pie tam 0% norāde nozīmē, ka materiāls ir beidzies.
Lapā parādīts arī katrai padevei iestatītais apdrukājamā papīra veids un izmērs. Lai
mainītu noklusējuma iestatījumus, noklikšķiniet uz Change Settings (Iestatījumu
mainīšana).

Configuration Page (Konfigurācijas lapa): parāda kofigurācijas lapas informāciju.

Supplies Status (Izejmateriālu stāvoklis): parāda HP izejmateriālu atlikušo
daudzumu, O% norāda, ka līdzeklis ir beidzies. Šajā lapā pieejami arī izejmateriālu
sastāvdaļu numuri. Lai pasūtītu jaunus izejmateriālus, noklikšķiniet Shop for
Supplies
(Pirkt izejmateriālus) laukumā Other Links (Citas saites) loga kreisajā
pusē.

LVWW

Iegultā tīmekļa servera izmantošana 115

background image

Cilne vai sekcija

Opcijas

Event Log (Notikumu reģistrācijas žurnāls): parāda sarakstu ar visiem iekārtas
notikumiem un kļūdām.

Usage page (Izmantošanas lapa): parāda iekārtas izdrukāto lapu skaita
kopsavilkumu, grupējot pēc izmēra un veida.

Diagnostics page (Diagnostikas lapa): parāda problēmu risināšanai noderīgu
informāciju par iekārtu. Šo informāciju varētu lūgt HP pilnvarots atbalsta speciālists.

Device Information (Informācija par iekārtu): parāda iekārtas tīkla nosaukumu,
adresi un informāciju par modeli. Lai mainītu šos ierakstus, cilnē Settings
(Iestatījumi) noklikšķiniet uz Device Information (Informācija par iekārtu).

Control Panel (Vadības panelis): parāda vadības paneļa ziņojumus, piemēram,
Ready (Gatavs) vai Sleep mode on (Miega režīms ieslēgts).

Print (Drukāt): ļauj nosūtīt drukas darbus uz iekārtu.

Settings (Iestatījumu) cilne

Ļauj konfigurēt iekārtu no datora.

PIEZĪME

Cilne Settings

(Iestatījumi) var būt aizsargāta ar
paroli. Ja iekārta atrodas tīklā,
pirms šīs cilnes iestatījumu maiņas
konsultējieties ar printera
administratoru.

Configure Device (Iekārtas konfigurēšana): ļauj konfigurēt iekārtas iestatījumus. Šī
lapa satur tradicionālās izvēlnes, kas atrodamas vadības paneļa displejā.

E-mail Server (E-pasta serveris): tikai tīklā; izmanto kopā ar lapu Alerts
(Brīdinājumi), lai iestatītu e-pasta brīdinājumus.

Alerts (Brīdinājumi): tikai tīklā; ļauj iestatīt e-pasta brīdinājumu saņemšanu par
dažādiem ar iekārtu un materiāliem saistītiem notikumiem.

AutoSend (Automātiskā sūtīšana): Ļauj konfigurēt iekārtu automātisko e-pasta
ziņojumu sūtīšanai uz noteiktām e-pasta adresēm par iekārtas konfigurāciju un
materiāliem.

Security (Drošība): ļauj uzstādīt paroli, kas jāievada, lai piekļūtu cilnei Settings
(Iestatījumi) un Networking (Tīklošana). Iespējo un atspējo noteiktas iegultā tīmekļa
servera īpašības.

Edit Other Links (Rediģēt citas saites): ļauj pievienot vai pielāgot saiti citai tīmekļa
vietnei. Šī saite parādās laukumā Other Links (Citas saites) visās iegultā tīmekļa
servera lapās.

Device Information (Informācija par iekārtu): ļauj iekārtai dot nosaukumu un piešķirt
tai pamatlīdzekļa numuru. Ievadiet primārās kontaktpersonas, kas saņems
informāciju par iekārtu, vārdu un e-pasta adresi.

Language (Valoda): ļauj noteikt valodu, kādā parādīsies iegultā tīmekļa servera
informācija.

Date & Time (Datums un laiks): ļauj sinhronizēt laiku ar tīkla laika serveri.

Wake Time (Atmodas laiks): ļauj iestatīt vai rediģēt iekārtas atmodas laiku.

Networking (Tīklošanas) cilne

Ļauj mainīt tīkla iestatījumus no
sava datora

Tīkla administratori var izmantot šo cilni, lai kontrolētu ar tīklu saistītus iekārtas
iestatījumus, kad tā ir savienota ar tīklu, kas balstīts uz IP. Šī cilne neparādās, ja iekārta
ir tieši savienota ar datoru vai ir savienota ar tīklu, izmantojot citu drukas serveri, nevis
HP Jetdirect.

PIEZĪME

Cilni Networking (Tīklošana) var aizsargāt ar paroli.

Other links (Citas saites)

Satur saites, kas savieno ar
internetu

HP Instant Support™ (HP ātrais atbalsts): savieno ar HP tīmekļa vietni, lai palīdzētu
rast risinājumus problēmām. Šajā pakalpojumā tiek veikta iekārtas kļūdu žurnāla
analīze un informācija par konfigurāciju, lai nodrošinātu iekārtai atbilstošu
diagnostikas un atbalsta informāciju.

Shop for Supplies (Materiālu veikals): savieno ar HP SureSupply tīmekļa vietni, kur
saņemsiet informāciju par izvēles iespējām, iegādājoties oriģinālos HP materiālus,
piemēram, drukas kasetnes un papīru.

116 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Cilne vai sekcija

Opcijas

Product Support (Iekārtas atbalsts): Savieno ar iekārtas atbalsta vietni, kur var
meklēt palīdzību vispārīgos jautājumos.

Show Me How (Kā to darīt): pieslēdz informācijai, kas parāda noteiktus iekārtas
uzdevumus.

PIEZĪME

Lai lietotu šīs saites, jābūt piekļuvei internetam. Ja lietojāt iezvanpieeju un

nesavienojāties, kad pirmo reizi atvērāt iegultā tīmekļa serveri, jums pirms šo vietņu
apmeklēšanas jāsavienojas. Lai savienotos, iespējams, vajadzēs aizvērt iegultā tīmekļa
serveri un to no jauna atvērt.

LVWW

Iegultā tīmekļa servera izmantošana 117