HP LaserJet P4510 Printer series - Papīra ceļa tīrīšana

background image

Papīra ceļa tīrīšana

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE),
un pēc tam nospiediet

OK

.

PIEZĪME

Ja iekārtai ir automātiskā divpusējas drukas ierīce, pārejiet pie 7. darbības.

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CREATE CLEANING PAGE (IZVEIDOT
TĪRĪŠANAS LAPU), un pēc tam nospiediet

OK

.

5.

Izņemiet visu papīru no 1. padeves.

6.

Izņemiet tīrīšanas lapu no izdruku uztvērēja un ievietojiet to ar apdrukāto pusi uz leju1. padevē.

PIEZĪME

Ja izvēlnes nav pieejamas, naviģējiet uz PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE),

izmantojot iepriekšējos norādījumus.

7.

Iekārtas vadības panelī nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu PROCESS
CLEANING PAGE
(APSTRĀDĀT TĪRĪŠANAS LAPU), pēc tam nospiediet

OK

.

138 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW