HP LaserJet P4510 Printer series - Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana

background image

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana

Iekārtas vadības panelī var izdrukāt informācijas lapas, kas sniedz detalizētu informāciju par iekārtu un
tās pašreizējo konfigurāciju. Varat izdrukāt arī vairākas ilustratīvās lapas, kurās parādītas iekārtas
izmantošanas visizplatītākās darbības.

Lapas veids

Lapas nosaukums

Apraksts

Informācijas lapas

PRINT MENU MAP (IZDRUKĀT
IZVĒLŅU KARTI)

Izdrukā vadības paneļa izvēlņu karti,
kurā parādīts vadības paneļa izvēlnes
vienumu izkārtojums un pašreizējie
iestatījumi.

PRINT CONFIGURATION (DRUKAS
KONFIGURĀCIJA)

Izdrukā iekārtas pašreizējo
konfigurāciju. Ja instalēts HP Jetdirect
drukas serveris, izdrukā arī HP Jetdirect
konfigurācijas lapu.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
(DRUKAS MATERIĀLU STATUSA
LAPA)

Izdrukā materiālu stāvokļa lapu, kurā
parādīti iekārtas materiālu līmeņi -
aptuvens atlikušo izdrukājamo lapu
skaits, informācija par drukas kasetnes
izlietojumu, sērijas numurs, lapu skaits
un pasūtīšanas informācija. Šī lapa
pieejama tikai tad, ja izmantojat
oriģinālos HP materiālus.

PRINT USAGE PAGE (IZDRUKĀT
IZMANTOŠANAS LAPU)

Izdrukā lapu, kurā parādīts visu caur
iekārtu izgājušo papīra izmēru skaits,
uzskaitītas vienpusējas drukas vai
divpusējas drukas lapas un parādīts lapu
skaits.

PRINT FILE DIRECTORY (IZDRUKĀT
FAILU DIREKTORIJU)

Izdrukā faila direktoriju, kurā parādīta
informācija par visām instalētajām
lielapjoma atmiņas ierīcēm. Šis vienums
parādās tikai tad, ja iekārtā instalēta
lielapjoma atmiņas ierīce, kas satur
atpazītu failu sistēmu.

PRINT PCL FONT LIST (IZDRUKĀT
PCL FONTU SARAKSTU)

Izdrukā PCL fontu sarakstu, kurā parādīti
visi iekārtā pašreiz pieejamie PCL fonti.

PRINT PS FONT LIST (IZDRUKĀT PS
FONTU SARAKSTU)

Izdrukā PS fontu sarakstu, kurā parādīti
visi iekārtā pašreiz pieejamie PS fonti.

Ilustratīvās lapas

CLEAR JAMS (IESTRĒGUŠA PAPĪRA
IZŅEMŠANA)

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā izvilkt
iestrēgušu papīru.

LOAD TRAYS (IEVIETOŠANA
PADEVĒS)

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā ievietot
papīru padevēs.

LOAD SPECIAL MEDIA (SPECIĀLA
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA
IEVIETOŠANA)

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā ievietot
īpašu papīru, piemēram, aploksnes un
veidlapas.

PRINT ON BOTH SIDES
(DRUKĀŠANA UZ ABĀM PUSĒM)

Izdrukā lapu, kurā parādīts, kā izmantot
divpusējās (dupleksās) drukāšanas
funkciju.

SUPPORTED PAPER (ATBALSTĪTAIS
PAPĪRS)

Izdrukā lapu, kurā parādīti iekārtas
atbalstītie papīra veidi un izmēri.

PRINT HELP GUIDE (IZDRUKĀT
PALĪDZĪBAS ROKASGRĀMATU)

Izdrukā lapu, kurā parādītas saites uz
papildu palīdzību tīmeklī.

110 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Informācijas lapu izdrukāšana

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu INFORMATION (INFORMĀCIJA), un pēc
tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu vajadzīgo lapu, un pēc tam nospiediet

OK

,

lai to izdrukātu.

Ilustratīvo lapu izdrukāšana

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Pārbaudiet, vai opcija SHOW ME HOW (KĀ TO DARĪT) ir izgaismota, un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu vajadzīgo lapu, un pēc tam nospiediet

OK

,

lai to izdrukātu.

LVWW

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 111