HP LaserJet P4510 Printer series - HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes

background image

HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes

Hewlett-Packard Company iesaka neizmantot kasetnes, ko nav ražojis HP, - ne jaunas, ne atjaunotas
kasetnes.

PIEZĪME

Uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot drukas kasetnes, ko nav izgatavojis HP,

neattiecas HP garantija un apkalpošanas līgumi.

Lai uzstādītu jaunu HP drukas kasetni, skatiet

Drukas kasetņu nomaiņa 123. lpp.

Lai pārstrādātu

izmantotu kasetni, skatiet norādes, kas piegādātas kopā ar jauno kasetni.