HP LaserJet P4510 Printer series - Norādījumi par materiālu nomaiņu

background image

Norādījumi par materiālu nomaiņu

Paturiet šos norādījumus prātā, veicot iekārtas iestatīšanu.

Izejmateriālu izņemšanai nepieciešams pietiekami daudz vietas virs iekārtas un tās priekšā.

Iekārta jānovieto uz līdzenas, stabilas virsmas.

PIEZĪME

Hewlett-Packard iesaka šajā iekārtā izmantot HP materiālus. Izmantojot izejmateriālus, kuri

nav oriģinālie HP materiāli, var rasties problēmas un vajadzība pēc pakalpojumiem, uz kuriem
neattiecas HP garantija vai apkalpošanas līgumi.