HP LaserJet P4510 Printer series - Profilaktiskās apkopes veikšana

background image

Profilaktiskās apkopes veikšana

Lai nodrošinātu ierīces optimālu veiktspēju, nomainiet atsevišķas detaļas, kad vadības paneļa displejā
parādās paziņojums PERFORM PRINTER MAINTENANCE (NEPIECIEŠAMA PRINTERA APKOPE).

Apkopes paziņojums parādās pēc 225000 lapu izdrukāšanas. Paziņojumu var uz īsu laiku notīrīt un
izdrukāt vēl aptuveni 10000 lapas, izmantojot vienumu CLEAR MAINTENANCE MESSAGE (NOTĪRĪT
APKOPES PAZIŅOJUMU) apakšizvēlnē Resets (Atiestatīšana). Lai pārbaudītu izdrukāto lapu skaitu
pēc jaunu apkopes komplekta sastāvdaļu instalēšanas, izdrukājiet konfigurācijas lapu vai izejmateriālu
stāvokļa lapu.

Lai pasūtītu apkopes komplektu, skatiet

Materiāli un piederumi 201. lpp.

. Komplektā iekļauti šādi

vienumi:

Kausētājs

Pārneses rullis

Plastmasas rīks vecā pārneses ruļļa noņemšanai

Cimdi darbam ar jauno pārneses rulli

1. padeves rullis

Astoņi ievilcējruļļi pārējām padevēm

Instalēšanas norādījumi

PIEZĪME

Apkopes komplekts ir izejmateriālu vienums un uz to neattiecas ne sākotnējās iekārtas

garantija, ne vairums paplašināto garantiju. Par apkopes komplekta instalēšanu atbild klients.

Pēc apkopes komplekta instalēšanas jāatiestata apkopes komplekta skaitītājs.