HP LaserJet P4510 Printer series - Skavu ievietošana

background image

Skavu ievietošana

Ievietojiet skavas, ja iekārtas vadības panelī parādās ziņojums, kas aicina to darīt. Ja skavotājā
beigušās skavas, darbu drukāšana uz skavotāju/šķirotāju turpinās, taču darbi netiek skavoti.

1.

Skavotāja/šķirotāja labajā pusē pagrieziet skavotāju iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas
ar klikšķi nofiksējas atvērtā stāvoklī. Satveriet zilās skavu kasetnes rokturi un izvelciet kasetni no
skavotāja.

LVWW

Materiālu un detaļu nomaiņa 125

background image

2.

Ievietojiet jauno skavu kasetni skavotājā un pagrieziet to iekārtas aizmugures daļas virzienā, kamēr
skavotājs nofiksējas savā vietā.