HP LaserJet P4510 Printer series - HP Jetdirect programmaparatūras jaunināšana

background image

HP Jetdirect programmaparatūras jaunināšana

Iekārtas HP Jetdirect tīkla interfeisam ir programmaparatūra, kuru iespējams jaunināt atsevišķi no
iekārtas programmaparatūras. Lai veiktu šo procedūru, datorā nepieciešams uzstādīt HP Web Jetadmin
7,0 vai jaunāku versiju. Lai atjauninātu HP Jetdirect programmaparatūru, izmantojot HP Web Jetadmin,
rīkojieties šādi.

1.

Palaidiet HP Web Jetadmin programmu.

2.

Atveriet mapi Device Management (Iekārtas pārvaldība) no uznirstošā saraksta panelī
Navigation (Navigācija). Atrodiet mapi Device Lists (Iekārtu saraksts).

3.

Izvēlieties izstrādājumu, kuru vēlaties atjaunināt.

4.

No Device Tools (Iekārtas rīki) uznirstošā saraksta izvēlieties Jetdirect Firmware Update
(Jetdirect programmaparatūras atjaunināšana).

5.

Pie Jetdirect firmware version (Jetdirect programmaparatūras versija) ir norādīts HP Jetdirect
modeļa numurs un pašreizējās programmaparatūras versija. Pierakstiet šos skaitļus.

6.

Atveriet

http://www.hp.com/go/wja_firmware

.

7.

Paritiniet uz leju, lai redzētu HP Jetdirect modeļu numurus, un atrodiet iepriekš pierakstīto modeļa
numuru.

8.

Pārbaudiet modeļa pašreizējo programmaparatūras versiju un to, vai tā nav jaunāka par iepriekš
pierakstīto. Ja tā ir jaunāka, noklikšķiniet uz programmaparatūras saites ar labo taustiņu un
ievērojiet tīmekļa lapā sniegtos norādījumus, lai lejupielādētu jauno programmaparatūras datni.
Datne jāsaglabā datora mapē <drive>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS
\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT un datorā jābūt uzstādītai HP Web Jetadmin programmatūrai.

9.

Atgriezieties pie galvenā izstrādājumu saraksta HP Web Jetadmin programmā un vēlreiz izvēlēties
ciparu sūtītāju.

10.

No Device Tools (Iekārtas rīki) uznirstošā saraksta izvēlieties Jetdirect Firmware Update
(Jetdirect programmaparatūras atjaunināšana).

11.

HP Jetdirect programmaparatūras lapā jaunā programmaparatūras versija ir ievietota sarakstā
zem Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (HP Web Jetadmin pieejamā Jetdirect
programmaparatūra).. Lai atjauninātu Jetdirect programmaparatūru, noklikšķiniet uz pogas
Update Firmware Now (Atjaunināt programmaparatūru tagad).

142 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW