HP LaserJet P4510 Printer series - Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu

background image

Jaunās programmaparatūras pārnešana uz iekārtu

PIEZĪME

Iekārta var saņemt .RFU datnes atjauninājumu, ja tā ir gatavības stāvoklī.

Laiks, kas nepieciešams, lai veiktu atjauninājumu, ir atkarīgs no ievadizvades pārneses laika, kā arī no
laika, kas nepieciešams, lai iekārta atkārtoti inicializētos. Ievadizvades pārneses laiks ir atkarīgs no
dažādām lietām, arī saimniekdatora, kas sūta atjauninājumu, ātrumu. Ja attālinātais
programmaparatūras atjaunināšanas process tiek pārtraukts pirms programmaparatūras lejupielādes
pabeigšanas (kamēr uz vadības paneļa displeja redzams uzraksts Jauninājuma saņemšana),
programmaparatūra jānosūta atkārtoti. Ja flash DIMM atjaunināšanas laikā (kamēr uz vadības paneļa
displeja redzams uzraksts Jaunināšanas veikšana) pārtrūkst strāvas padeve, atjaunināšana tiek
pārtraukta, un uz vadības paneļa displeja parādās uzraksts Vēlreiz sūtīt jauninājumu (tikai angliski).
Tādā gadījumā jauninājums jānosūta, izmantojot paralēlo portu. Tāpat jebkuri darbi, kas rindā atrodas
pirms RFU darba, tiks pabeigti pirms atjaunošanas darba apstrādes.