HP LaserJet P4510 Printer series - FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla pieslēgumu

background image

FTP izmantošana, lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla pieslēgumu

PIEZĪME

Programmaparatūras atjaunināšanas laikā notiek izmaiņas arī energoneatkarīgās

brīvpiekļuves atmiņas (NVRAM) formātā. Jebkuri izvēlnes iestatījumi, kas atšķiras no noklusējuma
iestatījumiem, iespējams, atgriezīsies pie noklusējuma vērtībām un būs jāmaina atkārtoti, ja vēlaties
iestatījumus, kas atšķiras no noklusējuma.

1.

Ievērojiet IP adrese HP Jetdirect lapā. HP Jetdirect ir otrā lapa, kas tiek izdrukāta, drukājot
konfigurācijas lapu.

PIEZĪME

Pirms programmaparatūras jaunināšanas, pārliecinieties, vai iekārta nav miega

režīmā. Pārliecinieties arī, vai vadības paneļa displejā nav redzami paziņojumi par kļūdām.

2.

Atveriet datorā MS-DOS komandu uzvedni.

3.

Ierakstiet: ftp TCP/IP ADDRESS>. Piemēram, ja TCP/IP adrese ir 192.168.0.90, ierakstiet ftp
192.168.0.90.

4.

Atveriet mapi, kurā glabājas programmaparatūra.

5.

Nospiediet tastatūras taustiņu

Enter

(Ievadīt).

6.

Kad tiek pieprasīts lietotājvārds, nospiediet

Enter

(Ievadīt).

7.

Kad tiek pieprasīta parole, nospiediet

Enter

(Ievadīt).

8.

Komandu uzvednē ierakstiet bin.

9.

Nospiediet

Enter

(Ievadīt). Komandu logā parādās ziņojums 200 Types set to I, Using binary

mode to transfer files.

10.

Ierakstiet put un tad datnes nosaukumu. Piemēram, ja datnes nosaukums ir LJP4015.RFU,
ierakstiet put LJP4015.RFU.

11.

Sākas lejupielāde un iekārtas programmaparatūra tiek atjaunināta. Tas aizņem aptuveni piecas
minūtes. Kamēr process nav beidzies, neveiciet nekādas darbības ar iekārtu vai datoru.

PIEZĪME

Pēc jauninājuma apstrādes iekārta automātiski izslēdzas un ieslēdzas.

140 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

12.

Komandu uzvednē ierakstiet: bye, lai aizvērtu ftp komandu.

13.

Komandu uzvednē ierakstiet: exit, lai atgrieztos Windows vides interfeisā.