HP LaserJet P4510 Printer series - FTP izmantošana, lai augšupielādētu programmaparatūru, izmanotojot pārlūku

background image

FTP izmantošana, lai augšupielādētu programmaparatūru, izmanotojot pārlūku

PIEZĪME

Programmaparatūras atjaunināšanas laikā notiek izmaiņas arī energoneatkarīgās

brīvpiekļuves atmiņas (NVRAM) formātā. Jebkuri izvēlnes iestatījumi, kas atšķiras no noklusējuma
iestatījumiem, iespējams, atgriezīsies pie noklusējuma vērtībām un būs jāmaina atkārtoti, ja vēlaties
iestatījumus, kas atšķiras no noklusējuma.

1.

Pārliecinieties, vai izmantotā interneta pārlūkprogramma ir atbilstoši konfigurēta, lai varētu apskatīt
FTP vietņu mapes. Šie norādījumi paredzēti Microsoft Internet Explorer pārlūkprogrammai.

a.

Atveriet pārlūkprogrammu un noklikšķiniet uz Tools (Rīki) un tad noklikšķiniet uz Internet
Options
(Interneta opcijas).

b.

Noklikšķiniet uz cilnes Advanced (Papildus).

LVWW

Programmaparatūras jaunināšana 139

background image

c.

Izvēlieties rūtiņu Enable folder view for FTP sites (Iespējot mapju skatījumu FTP vietnēs).

d.

Noklikšķiniet uz OK (Labi).

2.

Izdrukājot konfigurācijas lapu un ievērojiet TCP/IP adresi, kas redzama EIO Jetdirect lapā.

3.

Atveriet pārlūkošanas logu.

4.

Pārlūkprogrammas adreses joslā ierakstiet ftp://<ADDRESS>, kur <ADDRESS> ir produkta
adrese. Piemēram, ja TCP/IP adrese ir 192.168.0.90, ierakstiet ftp://192.168.0.90.

5.

Atrodiet produktam lejupielādēto .RFU datni.

6.

Pārvelciet un nometiet .RFU datni PORT1 ikonā, kas redzama pārlūkprogrammas logā.

PIEZĪME

Iekārta izslēdzas un ieslēdzas automātiski, lai aktivizētu atjauninājumu. Kad atjaunināšanas

process ir pabeigts, uz iekārtas vadības paneļa parādās ziņojums Ready (Gatavs).