HP LaserJet P4510 Printer series - Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows komandas

background image

Programmaparatūras jaunināšana, izmantojot Microsoft Windows komandas

Lai atjauninātu programmaparatūru, izmantojot tīkla pieslēgumu, rīkojieties šādi.

1.

Noklikšķiniet uz Start (Sākt), uz Run (Palaist) un tad ierakstiet cmd, lai atvērtu komandu logu.

2.

Ierakstiet šādu tekstu: copy /B FILENAME> \\COMPUTERNAME>\SHARENAME>, kur
<FILENAME> ir .RFU datnes nosaukums (ieskaitot ceļu uz to), <COMPUTERNAME> ir datora
nosaukums no kura iekārta tiek koplietota un <SHARENAME> ir iekārtas koplietošanas
nosaukums. Piemēram: C:\>copy /b C:\LJP4015.RFU \\YOUR_SERVER
\YOUR_COMPUTER.

PIEZĪME

Ja datnes nosaukumā vai ceļā ir atstarpe, datnes nosaukums vai ceļš jāpievieno

iekavās. Piemēram: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\LJP4015.RFU" \\YOUR_SERVER
\YOUR_COMPUTER.

3.

Nospiediet tastatūras taustiņu

Enter

(Ievadīt). Vadības panelī parādās ziņojums, kas uzrāda

programmaparatūras jaunināšanas norisi. Jaunināšanas procesa beigās vadības panelī redzams

LVWW

Programmaparatūras jaunināšana 141

background image

ziņojums Ready (Gatavs). Uz datora ekrāna parādās ziņojums One File Copied (Nokopēta viena
datne).