HP LaserJet P4510 Printer series - Pasūtināšana tieši no HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras

background image

Pasūtināšana tieši no HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūras

HP Printera vienkārša apkalpošana programmatūra ir iekārtas pārvaldības rīks, kas paredzēts printera
konfigurācijai, uzraudzībai, materiālu pasūtīšanai, problēmrisināšanai un atjaunināšanai pēc iespējas
vienkāršākajā un iedarbīgākajā veidā. Plašāku informāciju par HP Printera vienkārša apkalpošana
programmatūru, skatiet

Programmatūras HP Printera vienkārša apkalpošana izmantošana 112. lpp.

202 Pielikums A Materiāli un piederumi

LVWW