HP LaserJet P4510 Printer series - Modeļa un sērijas numura uzlīmes atrašanās vieta

background image

Modeļa un sērijas numura uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīme ar modeļa un sērijas numuriem atrodas augšējā vāka iekšpusē.

8

Nodaļa 1 Pamatinformācija par iekārtu

LVWW

background image

LVWW

Iekārtas apskats

9

background image

10

Nodaļa 1 Pamatinformācija par iekārtu

LVWW

background image

2