HP LaserJet P4510 Printer series - Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

background image

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

PIEZĪME

Izmantojot 1. padevi, iekārta, iespējams, drukās lēnāk.

UZMANĪBU!

Lai papīrs neiestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā. Nepūtiet uz

papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

1.

Atveriet 1. padevi.

2.

Izvelciet padeves pagarinājumu.

LVWW

Ievietošana padevēs

81

background image

3.

Ielieciet papīru padevē. Pārliecinieties, vai papīrs ietilpst zem izvirzījumiem un atrodas zemāk par
maksimālā augstuma rādītājiem.

PIEZĪME

Informāciju par papīra ievietošanu, ja nepieciešama īpaša orientācija, skatiet

Papīra

orientācija ievietošanai padevēs 80. lpp.

.

2

4.

Noregulējiet malējās vadotnes tā, lai tās viegli pieskartos papīram, bet nesalocītu papīru.

2