HP LaserJet P4510 Printer series - Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām

background image

Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām

Papildu padevi 1500 lapām var noregulēt Vēstules, A4 un Legal papīra formātiem. Ja padeves vadotnes
pareizi noregulētas, iekārta automātiski nosaka ievietotā papīra izmērus.

UZMANĪBU!

Lai papīrs neiestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā.

UZMANĪBU!

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

1.

Nospiediet atbrīvotāju un atveriet 1500 lapu padeves durtiņas.

2.

Ja padevē ir papīrs, izņemiet to. Vadotnes nevar noregulēt, ja padevē ir papīrs.

84

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

3.

Saspiediet vadotnes, kas atrodas padeves priekšpusē un pabīdiet tās līdz pareizajam papīra
izmēram.

4.

Ievietojiet papīru padevē. Vienā reizē ievietojiet veselas rīses. Nedaliet rīses mazākās daļās.

PIEZĪME

Informāciju par papīra ievietošanu, ja nepieciešama īpaša orientācija, skatiet

Papīra

orientācija ievietošanai padevēs 80. lpp.

.

5.

Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nepārsniedz maksimālā augstuma atzīmi uz vadotnēm un vai
kaudzītes priekšējā mala sakrīt ar bultiņām.

LVWW

Ievietošana padevēs

85

background image

6.

Aizveriet padeves durtiņas.

86

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW