HP LaserJet P4510 Printer series - Aplokšņu ievietošana

background image

Aplokšņu ievietošana

Ievietojiet aploksnes 1. padevē vai aplokšņu padevējā (nopērkams atsevišķi) ar priekšpusi uz augšu un
īso, pastmarkas galu pa priekšu.

80

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

1

2